176/ Cách giác sơ đồ vải thun ống trên phần mềm OPTITEX | GIÁC SƠ ĐỒ THUN ỐNG | CLO3D | GERBER |

88

#clo3d #optitex #gerber
————————————————————
Hướng dẫn chi tiết cách giác sơ đồ vải thun ống trên phần mềm OPTITEX

💢Bạn có thế đăng ký thành viên của trang Website để tham gia các khóa học miễn phí theo VIDEO hướng dẫn này: lưới an toàn

———————————————————–
Link tải các phần mềm ngành may và hướng dẫn cài đặt:

————————————————————
PDS Academy là trung tâm đào tạo thiết kế rập thời trang trên máy tính
𝑉𝑜̛́𝑖 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑜́ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̣𝑐 𝑛𝑎̆𝑚 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖, 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖
————————————————————–

Bạn muốn được tư vấn về khóa học qua Zalo: #0976_68_72_68
—————————————————————
PDS Academy – Pattern making for Fashion design
🏠1409, CT7E-THE SPARK DƯƠNG NỘI, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI
☎Hotline: 0976 68 72 68
—————————————————————