5 cách đơn giản để tùy chỉnh phần mềm Odoo ERP của bạn

22

Mọi doanh nghiệp đều tìm kiếm các phương pháp tốt nhất và quy trình làm việc hiệu quả để làm cho hoạt động của các bộ phận khác nhau trở nên liền mạch và nhanh chóng hơn. Hầu hết các nhà công nghiệp và doanh nghiệp tùy chỉnh các quy trình và quy trình công việc cốt lõi của họ theo các quy trình và yêu cầu công việc cụ thể của họ. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường, mọi doanh nghiệp để đạt được lợi thế cạnh tranh đều triển khai các giải pháp phần mềm ERP để đảm bảo rằng quy trình làm việc của họ trở nên hiệu quả và hợp lý hóa với thành công lớn. Điều này dẫn đến nhu cầu về các giải pháp ERP phù hợp và vượt trội của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau. Mặc dù có rất nhiều lựa chọn có sẵn trong tùy chỉnh Odoo, đây là một số cách cơ bản về cách tùy chỉnh phần mềm Odoo ERP để đạt được kết quả tối đa.

#1 Phát triển mô-đun mới hơn

Mặc dù hầu hết các mô-đun đều có sẵn trực tuyến, nhưng chúng phổ biến trong các doanh nghiệp và cung cấp các chức năng cơ bản. Vì vậy, các doanh nghiệp nhận được hỗ trợ từ các nhà cung cấp phần mềm ERP có thể yêu cầu họ phát triển mô-đun mới hơn ngay từ đầu. Phát triển mô-đun mới hơn từ đầu đảm bảo rằng các mô-đun ERP của bạn được tùy chỉnh cho nhu cầu kinh doanh và quy trình công việc cụ thể của bạn.

#2 Thêm trường

Các doanh nghiệp có thể chuyển sang cá nhân hóa cao cấp phần mềm ERP của họ bằng Odoo vì việc thêm các trường, nút hoặc menu khác nhau dưới dạng thả xuống cực kỳ dễ dàng hơn với tùy chỉnh Odoo. Theo tính chất của doanh nghiệp, việc thêm bố cục cho các trường là quá đơn giản.

#3 Chọn cách trình bày báo cáo của bạn

Odoo cung cấp cơ sở cho các doanh nghiệp để tùy chỉnh các báo cáo kinh doanh của họ theo sự thuận tiện của họ. Báo cáo có thể được tạo ở định dạng Word/Excel hoặc PDF, tùy theo định dạng nào mà tổ chức cho là phù hợp. Tùy chỉnh báo cáo đảm bảo rằng các công ty có một cách dễ dàng để tạo báo cáo về các quy trình hoặc dữ liệu khách hàng khác nhau ở dạng họ muốn.

#4 Đúc khuôn các yêu cầu phần mềm với quy trình công việc

Một trong những bước quan trọng nhất của tùy chỉnh Odoo là xem xét từng quy trình của bộ phận và quy trình công việc hàng ngày trước khi chỉ định nhà phát triển phần mềm cho hệ thống ERP. Bất kể quy mô hoặc quy mô của doanh nghiệp, các doanh nhân phải đảm bảo rằng hệ thống ERP của họ trao quyền cho họ trong mọi khía cạnh của hoạt động, bao gồm Quản lý kho, Quản lý bán hàng, Quản lý nhân sự, Quản lý dự án, Mua hàng và Sản xuất.

#5 Tích hợp CRM để khách hàng hài lòng hơn

Với hệ thống CRM tích hợp trong phần mềm ERP phù hợp với khách hàng hoặc cơ sở khách hàng, doanh nghiệp có thể quản lý tốt khách hàng tiềm năng và theo dõi để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Do đó, doanh nghiệp chỉ cần khẳng định với đối tác phát triển Odoo ERP rằng giải pháp của họ đã điều chỉnh thành một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng hoàn hảo để quản lý tất cả dữ liệu liên quan đến khách hàng của họ.

Đây là những cách cơ bản nhưng phù hợp nhất để tùy chỉnh một phần mềm Odoo ERP sao cho nó phù hợp hoàn hảo với hình thức kinh doanh và đáp ứng các nhu cầu riêng biệt và cụ thể của doanh nghiệp. Có thể là hàng may mặc, sản xuất hoặc khách sạn, nhu cầu của ngành đối với việc chọn một giải pháp phần mềm ERP luôn được tùy chỉnh, điều này đòi hỏi phải tùy chỉnh Odoo toàn diện khi các doanh nghiệp xây dựng phần mềm của họ từ một đối tác phát triển.

black t shirt
Có thể bạn muốn xem thêm : lưới an toàn

write by Mfalme Odie