5 quy tắc của kỹ thuật chất lượng phần mềm mà bạn không được bỏ qua

14

Quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đã chứng kiến ​​​​sự gia tăng độ phức tạp của phần mềm. Điều này là do ứng dụng phần mềm phải hoạt động trong môi trường đa chiều bao gồm các quy trình, thiết bị, mạng, hệ điều hành, khung, máy chủ, IDE và những thứ khác. Bên cạnh đó, mỗi thành phần của môi trường có thể được chia nhỏ hơn do đó làm tăng độ phức tạp của nó. Công nghệ đang thay đổi với tốc độ nhanh chóng và mỗi và mọi phần mềm được xây dựng trên đó cần phải hoạt động ở mức tối ưu. Giao diện phần mềm với các công nghệ như đám mây, tính di động, dữ liệu lớn và phân tích, AI hoặc IoT phải đủ mạnh để mang lại chất lượng và đáp ứng mong đợi của người dùng.

Với sự gia tăng về độ phức tạp của phần mềm, thay đổi công nghệ và động lực thay đổi của hành vi người dùng, chất lượng của phần mềm hoặc ứng dụng phải là ưu tiên hàng đầu. Để đảm bảo chất lượng của phần mềm trên các khía cạnh, mô hình và nguyên tắc, quy trình đảm bảo chất lượng cần phải trải qua một sự thay đổi. Nó không còn chỉ là về kiểm thử phần mềm, mà là triển khai kỹ thuật chất lượng phần mềm. Ý tưởng không chỉ đơn thuần là xác định các trục trặc trong giai đoạn thử nghiệm mà còn loại bỏ chúng hoàn toàn trong giai đoạn thiết kế và phát triển.

Kỹ thuật chất lượng phần mềm là gì?

Trái ngược với kiểm thử phần mềm liên quan đến việc kiểm tra các chức năng hoặc bộ phận cụ thể của phần mềm dựa trên các kết quả được xác định trước, kỹ thuật QA phần mềm đa dạng hơn nhiều và bao gồm tất cả. Một kỹ sư chất lượng phần mềm làm việc với nhóm phát triển để thiết kế và phát triển mã nguồn. Người đó tiến hành các nhiệm vụ liên quan khác như thử nghiệm, tích hợp và triển khai phần mềm.

Nhà phân tích QA của một công ty kỹ thuật chất lượng với trách nhiệm của mình là thiết lập các mục tiêu thử nghiệm có thể kiểm chứng. Anh ấy hoặc cô ấy làm như vậy với sự tham vấn của tất cả các bên liên quan. Kỹ sư chất lượng phần mềm giám sát toàn bộ SDLC và tạo ra văn hóa chất lượng trong đó mỗi và mọi bên liên quan đều nhận thức được các mục tiêu chất lượng. Triết lý cơ bản của kỹ thuật QA là làm việc trên các mã ở giai đoạn thiết kế để loại bỏ các trục trặc hoặc lỗ hổng.

Ngoài ra, kỹ sư chất lượng phần mềm đảm bảo việc cung cấp phần mềm trong thời gian hạn chế. Việc triển khai kịp thời một ứng dụng phần mềm đi một chặng đường dài trong việc đáp ứng sự mong đợi của khách hàng. Đáng chú ý, kỹ thuật QA phần mềm toàn diện bao gồm cả kiểm thử phần mềm.

Năm quy tắc của kỹ thuật chất lượng phần mềm

Cách tiếp cận của kỹ thuật QA đã chuyển sang thử nghiệm dịch chuyển trái. Thuật ngữ này có nghĩa là kiểm tra nghiêm ngặt các mã trong giai đoạn phát triển để xác định và loại bỏ các trục trặc. Năm quy tắc mà kỹ sư QA nên tuân theo để thực hiện thành công quy trình kỹ thuật chất lượng là:

1. Kiểm thử chức năng: Quá trình này bao gồm kiểm tra giao diện người dùng và API để xem liệu chúng có đáp ứng các thông số kỹ thuật thiết kế hay không. Bài tập kiểm tra tự động hóa này xác nhận các chức năng cốt lõi, đầu vào, cài đặt và menu. Để minh họa thêm, một thử nghiệm chức năng bao gồm

  • Kiểm tra các trường đầu vào bằng cách nhập dữ liệu bao gồm các chuỗi, ký tự đặc biệt, ký tự mở rộng và các tập lệnh không phải là tiếng Latinh

  • Kiểm tra chức năng API cơ bản và các tham số ứng dụng cốt lõi dựa trên các kết quả được xác định trước

  • Thiết lập ứng dụng trên các máy cục bộ chạy trên các hệ điều hành khác nhau

  • Kiểm tra các chức năng văn bản như sao chép, dán và chỉnh sửa

  • Kiểm tra các đường tắt bằng phím nóng

2. Đánh giá ngang hàng về mã: Mã nguồn nên được xem xét bởi một kỹ sư kiểm tra khác để có được góc nhìn tốt hơn. Tuy nhiên, nên làm theo bài tập kiểm tra chức năng cơ bản trước khi đưa ra đánh giá ngang hàng.

3. Phân tích mã tĩnh: Sử dụng các công cụ cụ thể để tìm kiếm bảo mật và các lỗ hổng khác. Những công cụ như vậy có thể kiểm tra mã tĩnh mà không thực sự thực thi nó. Thực hiện phân tích mã tĩnh để kiểm tra xem các mã có đáp ứng các tiêu chuẩn mã hóa bắt buộc hoặc tuân thủ các quy định bảo mật hay không.

4. Thử nghiệm đơn vị: Quá trình này bao gồm việc kiểm tra một đơn vị bao gồm một thành phần, lớp hoặc phương thức đối với các đầu vào hợp lệ hoặc không hợp lệ. Trong môi trường DevOps, nên tiến hành kiểm tra đơn vị mỗi khi có thay đổi đối với mã. Đảm bảo bài kiểm tra đơn vị là một bài kiểm tra mở rộng để xử lý các trục trặc từ trong trứng nước. Quá trình có thể sử dụng ảo hóa với mục nhập của các đầu vào giả để kiểm tra từng và mọi kịch bản thử nghiệm.

5. Kiểm tra hiệu suất người dùng: Việc thử nghiệm nên liên quan đến một người dùng và kiểm tra mọi vấn đề về tải và hiệu suất. Khu vực thử nghiệm nên bao gồm thử nghiệm ứng dụng để tải và thực thi nhanh hơn.

Phần kết luận

Năm quy tắc chính của Kỹ thuật chất lượng đảm bảo rằng các mã đáp ứng các mục tiêu kinh doanh mong muốn và kỳ vọng của người dùng. Bất kỳ công ty kỹ thuật chất lượng sẽ làm tốt nếu đưa năm quy tắc chính vào chiến lược của mình. Bằng cách đó, công ty giúp loại bỏ các trục trặc ở giai đoạn phát triển của phần mềm. Điều này dẫn đến việc triển khai một phần mềm có chất lượng tốt hơn trong thời gian và ngân sách hạn chế.


Diệu Nương