Autocad -Creat Block Attritube -Tạo block thuộc tính, block tọa độ tự động,Lisp copy tăng dần thứ tự

Autocad -Block Attritube –
Hướng dẫn sử dụng Block ATT để tạo vòng tròn sử dụng đất, xuất nhập thông số sử dụng đất vào exel; tạo bock tọa độ tự động thay đổi và lisp copy tăng dần số thứ tự ATT
Link tải lisp copy tăng dần số thứ tự ATT: https://drive.google.com/file/d/1UMI1N4MLKGS1J9TXcHdEcf3XOO3bf2g5/view
#BlockAttritube #BlockThuocTinh #LispxuatToado #Autocad #Huongdanautocad #TaoBlockTrongAutocad #BlockThuocTinh #Camtoado #Toadoautocad #XuattoadoAutocad #ExelAutocad #Quyhoach #sudungdat #LispCad #Lisptoado #Lisptangdan
========================
Kênh Youtube của mình chia sẻ kiến thức về Hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm ứng dụng thiết kế hạ tầng kỹ thuật như Autocad Civil 3D, SewerGems, WaterGems, Epanet, …
========================
Kết nối với mình :
Nguyễn Ngọc Hùng- Bộ môn Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị- Khoa Kiến trúc&Quy hoạch- Trường Đại học Xây Dựng
Hotline/Zalo: 097.334.5979
Facebook: https://www.facebook.com/hungnguyenngocksdt