Các lĩnh vực lạm dụng máy tính và Internet – Đạo luật lạm dụng máy tính

15

Bạn phải đã quen thuộc với dữ liệu [data: information without context, for example, a list of students with serial numbers, is data. When these figures represent the placement in a 100 meter race, the data becomes an information] và lạm dụng máy tính [the data stored electronically is easier to access]; với phần mềm [software: a general term used to describe an application or program], có thể không được sao chép mà không được phép. Hậu quả dẫn đến Vi phạm bản quyền phần mềm [piracy: the acquisition, benefit from the use or making changes to copyright material without prior permission]; và hack, và có thể dẫn đến hỏng dữ liệu; vô tình hay cố ý.

Các loại lạm dụng máy tính

Lạm dụng máy tính và thông tin liên lạc có thể ở các hình thức khác nhau:

hack

Hacking là khi một người không được ủy quyền sử dụng mạng [Network: A group of interconnected computers]và một modem Internet [modem: a piece of hardware that connects the computer to the Internet] để truy cập mật khẩu bảo mật hoặc bảo mật khác của dữ liệu được lưu trữ trên máy tính khác. Tin tặc đôi khi sử dụng các công cụ hack phần mềm và thường nhắm mục tiêu vào một số trang web trên Internet. Việc khai thác chúng không chỉ giới hạn ở các mạng riêng mà còn ở các mạng máy tính của chính phủ và doanh nghiệp.

Lạm dụng dữ liệu và chuyển hoặc sao chép trái phép

Sao chép và truyền trái phép dữ liệu trực tuyến nhanh chóng và dễ dàng bằng máy tính và các thiết bị lưu trữ lớn như ổ đĩa cứng [HDD: a device used to store large volumes of data, on a hard disk]thẻ nhớ [memory stick: a thumb-sized portable storage device mainly used for transferring files between computers] và DVD [Digital Versatile Disc- used to store data, for example, a film]. Dữ liệu cá nhân, nghiên cứu của công ty và tác phẩm viết, chẳng hạn như tiểu thuyết và sách giáo khoa không thể được sao chép mà không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền.

Sao chép và phân phối bản quyền phần mềm, nhạc và phim

Điều này cũng áp dụng cho việc sao chép nhạc và phim để lưu hành trên Internet mà không có bản quyền. [copyright: Indicates the creator of an original piece of work and controller of the publication, distribution, and adaptation] người được ủy quyền. Đây là một sự lạm dụng phổ biến cả máy tính và Internet mà bỏ qua các quy tắc và quy định về bản quyền.

nội dung khiêu dâm

Phần lớn tài liệu khiêu dâm và khiêu dâm có sẵn trên Internet và có thể được lưu trữ dưới dạng điện tử. Đã có một số trường hợp tài liệu được phân loại là bất hợp pháp hoặc thể hiện hành vi bất hợp pháp, được tìm thấy được lưu trữ trên máy tính, có thể bị truy tố vì sở hữu những tài liệu này.

Lạm dụng danh tính và tài chính

Chủ đề này đề cập đến việc sử dụng sai số thẻ tín dụng bị đánh cắp để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ trên Internet và việc sử dụng máy tính để lừa đảo tài chính. Chúng có thể bao gồm từ những trò lừa bịp phức tạp đến những ứng dụng đơn giản, chẳng hạn như in tiền giả bằng máy in màu.

vi-rút

Vi-rút: sinh vật phi tế bào siêu nhỏ tự sao chép trong các tệp và chương trình máy chủ, là những chương trình tương đối đơn giản [program: a list of instructions written in sequence] được viết bởi nam giới và được thiết kế để gây phiền toái hoặc gây hại cho hệ thống máy tính hoặc tệp của họ.

black t shirt
Có thể bạn muốn xem thêm : lưới an toàn ban công

write by Jerome