Các loại phần mềm sản xuất khác nhau

19

Phần mềm sản xuất là một công cụ hiện đại giúp các công ty sản xuất duy trì quyền kiểm soát hoạt động của họ. Loại phần mềm này có khả năng thực hiện tất cả các loại chức năng giúp quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ. Quá trình này bắt đầu với việc mua và giao nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất và thực hiện các đơn đặt hàng của khách hàng. Có phần mềm sản xuất sẽ giúp giữ cho công ty của bạn đạt được mục tiêu. Mặc dù có nhiều loại phần mềm sản xuất khác nhau, ba loại chính là cần thiết nhất và phổ biến nhất cho các công ty sản xuất

Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Đây là cái cũ nhất vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay. Một phiên bản mới hơn đang được sử dụng ngày nay được xây dựng trên nền tảng được gọi là phần mềm sản xuất Lập kế hoạch nguồn lực sản xuất 2 (MRPII). Chức năng cơ bản được thiết kế để trở thành một tài sản cho các nỗ lực bán hàng và chăm sóc khách hàng của công ty. Về cơ bản, nó sẽ cho phép phần mềm sản xuất theo dõi các hợp đồng thông qua chu kỳ bán hàng. Nó sẽ duy trì thông tin chi tiết về các đơn đặt hàng định kỳ hoặc lâu dài và có không gian để lưu giữ tệp thông tin đầy đủ về từng khách hàng mà công ty có. Phần mềm này cũng sẽ cung cấp hỗ trợ trong việc mua nguyên liệu thô, lập kế hoạch nguyên vật liệu và theo dõi hàng tồn kho hiện tại.

Hệ thống điều hành sản xuất (MES)

Loại phần mềm này được đưa vào quá trình sản xuất thực tế. Nó tập trung vào các vấn đề như lập kế hoạch sản xuất thực tế cho các loại hàng hóa khác nhau sẽ được sản xuất, các quy trình kỹ thuật để sản xuất, lập kế hoạch sản phẩm và nhân sự. Nó cũng tham gia vào việc quản lý hiệu quả và tạo ra các thủ tục và quy trình kiểm soát chất lượng. Điều này đi từ việc chăm sóc nguyên liệu thô thông qua các bước liên quan đến quá trình sản xuất. Nó thậm chí còn đi vào thành phẩm được đóng gói và lưu trữ để gửi cho khách hàng.

Kiểm soát quy trình

Loại phần mềm này nghe có vẻ như sẽ liên quan đến quá trình sản xuất nhưng thay vào đó, nó tập trung vào việc bảo trì và lựa chọn máy móc được sử dụng để biến nguyên liệu thô thành hàng hóa thành phẩm mà công ty bán ra. Phần mềm này có thể giúp công ty xác định máy móc mới để tích hợp vào quá trình sản xuất. Điều này sẽ là thêm một cách khác để cải thiện chất lượng của thành phẩm. Nó cũng có thể là để thay thế máy móc lỗi thời.

Không một công ty nào sản xuất cả ba hình thức sản xuất phần mềm. Một công ty sản xuất sẽ cần phải làm việc với các nhà cung cấp khác nhau để có được phần mềm sản xuất phù hợp cho công ty của họ. Việc sử dụng phần mềm sản xuất đã giúp các công ty này có thể cung cấp hàng hóa chất lượng với số lượng lớn hơn và duy trì khả năng cạnh tranh với các công ty khác. Trong những bước phát triển xa hơn trong sản xuất, phần mềm sẽ cung cấp nhiều cách hơn để các nhà sản xuất sản xuất hàng hóa với số lượng lớn hơn và có cùng mức chất lượng.

black t shirt
Có thể bạn muốn xem thêm : lưới bảo vệ cầu thang

write by Eulalia