Cơ hội nghề nghiệp vô tận trong lĩnh vực phát triển phần mềm

16

Phát triển phần mềm – Cái tên nói lên tất cả. Phần mềm bao gồm các chương trình cho phép máy tính thực hiện một số công việc cụ thể. Ví dụ: phần mềm ứng dụng như trình xử lý văn bản thực hiện các tác vụ hiệu quả cho người dùng và hệ điều hành phối hợp với phần cứng để chạy các dịch vụ cần thiết cho giao diện người dùng và ứng dụng. Các nhà phát triển phần mềm tham gia vào quá trình sản xuất các sản phẩm phần mềm bằng cách viết mã, tương tác với các nhà cung cấp nội dung, người tạo đồ họa và lập trình viên để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Nhà tuyển dụng muốn một nhà phát triển phần mềm có bằng kỹ sư, có thể thuộc bất kỳ lĩnh vực nào, nhưng nếu anh ta có nền tảng về khoa học máy tính thì đó sẽ là một điểm cộng. Có thể lưu ý ở đây rằng không có tiêu chí học thuật cụ thể cho người phát triển phần mềm.

Nhà phát triển phần mềm thường tham gia vào việc điều phối tất cả các giai đoạn của dự án có khả năng được hưởng lợi từ các khóa học hoặc bằng cấp về khoa học máy tính, quản lý kinh doanh, tài chính, tiếng Anh, tâm lý học, xã hội học và thiết kế đồ họa, v.v. Sớm hay muộn, những kỹ sư này có thể trở thành người quản lý dự án, nhà phân tích kinh doanh, người quản lý hệ thống thông tin hoặc giám đốc thông tin.

Một số kỹ sư phần mềm máy tính có kinh nghiệm và chuyên môn trong nhiều năm có thể được giới thiệu các cơ hội kiếm tiền để làm việc với tư cách là nhà thiết kế hệ thống hoặc tư vấn độc lập. Sau này, họ thậm chí có thể thành lập công ty tư vấn máy tính của riêng mình. Nhu cầu về máy tính và chuyên gia phần mềm trong ngành CNTT là rất lớn và ước tính sẽ tăng gấp nhiều lần trong tương lai gần.

Công việc phát triển phần mềm: Công việc dành cho kỹ sư phần mềm máy tính dự kiến ​​sẽ tăng nhanh. Bằng cử nhân về kỹ thuật máy tính được coi là thuận lợi nhất vì ngành thiết kế hệ thống máy tính và các dịch vụ liên quan, sử dụng nhiều kỹ sư phần mềm máy tính nhất. Hầu hết các nhà tuyển dụng chắc chắn sẽ cần các chuyên gia máy tính có kỹ năng lập trình, phân tích hệ thống, giao tiếp và kinh doanh tốt. Mọi công ty đều muốn tin học hóa các hoạt động kinh doanh của họ và đây là lý do dẫn đến nhu cầu về các nhà phát triển phần mềm và kỹ sư khoa học máy tính.

Nhu cầu về công nghệ Internet và sự tăng trưởng không ổn định trong thương mại điện tử, liên quan đến hoạt động kinh doanh trên Internet, đã dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng đối với các kỹ sư phần mềm máy tính. Những kỹ sư này chịu trách nhiệm phát triển các ứng dụng internet, mạng nội bộ và World Wide Web (www).

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn: Mức lương luôn phụ thuộc vào kinh nghiệm và trình độ học vấn của nhân viên. Xem xét một kỹ sư khoa học máy tính mới ra trường và mới tốt nghiệp đại học có thể mong đợi mức lương từ 12.000 Rs – 20.000 Rs. Số tiền này có thể tăng nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn sáu tháng lên mức tăng trưởng 20% ​​hoặc thậm chí nhiều hơn mỗi năm. Sự tăng trưởng này lại phụ thuộc vào khả năng của ứng viên và sự tăng trưởng của công ty mà người đó đang làm việc.

Mỗi công ty có chính sách riêng và khoản thanh toán của họ phụ thuộc vào lợi nhuận hàng năm. Có những công ty trả Rs. 18.000 – Rs. 30.000 cho sinh viên mới tốt nghiệp từ các học viện cấp cao nhất trong nước. Khi bạn phát triển trong ngành này, có rất nhiều sự tăng trưởng về tiền lương cũng như sự nghiệp của bạn. Vì hầu hết các phần mềm được phát triển cho khách hàng nước ngoài nên các ứng viên cũng có cơ hội thường xuyên đi công tác nước ngoài trên toàn thế giới để hiểu yêu cầu của khách hàng và thực hiện các dự án.


Nguyệt Nga