Đảm bảo chương trình ERP

22

Câu thần chú cho mọi quản lý cấp cao là đảm bảo rằng từng đồng xu đều có giá trị trong việc quản lý công ty của họ. Thay vì tìm kiếm các biện pháp tiết kiệm chi phí khác nhau, người ta có thể tăng lợi tức đầu tư và tối đa hóa lợi ích kinh doanh bằng chương trình Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) như SAP, Oracle hoặc PeopleSoft.

ERP là huyết mạch của mọi công ty, bất kể quy mô. Ngày nay, hầu hết các ngành và tổ chức đều sử dụng ERP, tích hợp tài nguyên, dữ liệu và quy trình trong một ứng dụng duy nhất, thống nhất chúng để dễ dàng truy cập và quy trình công việc. Các hệ thống ERP thường xử lý các hoạt động kinh doanh đa dạng như sản xuất, hậu cần, phân phối, hàng tồn kho, vận chuyển và kế toán cho một công ty.

Theo hãng nghiên cứu và phân tích Gartner của Mỹ, cho đến những năm 1990 chỉ có các công ty sản xuất và công nghiệp sử dụng ứng dụng ERP. Kể từ đó, sự phổ biến của ERP đã lan sang các ngành công nghiệp khác và thậm chí còn được chấp nhận bởi khu vực công.

Trong thế giới tài chính, ERP có thể kết hợp các chức năng như sổ cái, các khoản phải trả, các khoản phải thu, tài sản cố định, kế toán chi phí, kế toán liên doanh, quản lý tiền mặt, quản lý quỹ và lập ngân sách.

Các ứng dụng ERP thường được tùy chỉnh cho từng doanh nghiệp và việc triển khai ERP thường khác nhau ngay cả trong các đơn vị kinh doanh của cùng một tổ chức.

Đây là một lý do để hiểu doanh nghiệp của bạn đang sử dụng ERP như thế nào. Một điều nữa là các công ty đa quốc gia lớn có thể chi từ 1 triệu đô la Mỹ đến 500 triệu đô la Mỹ trở lên để triển khai các ứng dụng ERP, nhưng chỉ một số ít chạy chương trình đảm bảo chất lượng độc lập để đảm bảo mang lại lợi ích kinh doanh. Các chuyên gia trong lĩnh vực này ước tính rằng khoảng 10% đến 15% chi phí triển khai ERP bị lãng phí. Một số lượng đáng kể các chương trình ERP vượt quá ngân sách ban đầu từ 10% trở lên, không được hoàn thành đúng hạn và không mang lại lợi ích kinh doanh đã nêu.

Điều này một phần là do thiếu sự đảm bảo chất lượng của chương trình ERP để điều chỉnh chương trình của bạn với chiến lược kinh doanh và không có sự kiểm tra và cân bằng thích hợp trong quá trình triển khai.

Trong một ví dụ, một công ty toàn cầu đã chi khoảng 300 triệu đô la Mỹ cho một chương trình ERP trong khoảng thời gian ba năm, nhưng cuối cùng ban quản lý của công ty cho rằng chương trình này đã thất bại. Sau đó, công ty đã kiện công ty triển khai hệ thống đòi bồi thường 375 triệu đô la Mỹ. Sự cố như vậy có thể tránh được nếu các chuyên gia độc lập tham gia sớm để thực hiện đảm bảo chất lượng.

Đó là trách nhiệm tập thể của hội đồng quản trị công ty, chủ tịch ủy ban kiểm toán và trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ, tài chính và công nghệ thông tin để đảm bảo rằng công ty có một chương trình đảm bảo cho chương trình ERP của họ.

Đảm bảo chất lượng ERP

‘Đảm bảo chương trình ERP’ toàn diện sẽ cho phép liên kết chương trình với chiến lược kinh doanh của bạn. Nó phải là dịch vụ đảm bảo linh hoạt và đặt trước bao gồm:

Quản trị Doanh nghiệp và CNTT

Việc đảm bảo chương trình nên tập trung vào việc thiết lập và duy trì cơ cấu quản trị mạnh mẽ cùng với các kênh liên lạc hiệu quả để đảm bảo rằng chương trình của bạn mang lại các mục tiêu và lợi ích kinh doanh đã nêu.

Rủi ro kinh doanh và CNTT

Phối hợp chặt chẽ với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và ban quản lý chương trình để đảm bảo rằng rủi ro CNTT và kinh doanh cấp đơn vị (Công ty) cũng như rủi ro vận hành cấp công ty được quản lý tốt trong chương trình.

Tuân thủ quy định & doanh nghiệp

Đảm bảo chương trình phải đảm bảo rằng chương trình ERP được thiết kế hiệu quả để tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu tuân thủ quy định và doanh nghiệp.

Thay đổi cách quản lý

Việc nhúng các quy trình Quản lý Thay đổi hiệu quả trong chương trình của bạn là rất quan trọng cho sự thành công của toàn bộ chương trình. Đảm bảo chương trình ERP nên đặc biệt tập trung vào con người, quy trình và thay đổi chương trình.

Đảm bảo ứng dụng

Đảm bảo chương trình phải đảm bảo rằng bối cảnh ERP và các ứng dụng không phải ERP tương thích, nhất quán, tích hợp và sử dụng quản lý cấu hình hiệu quả.

Đảm bảo hạ tầng CNTT

Cách tiếp cận cần đảm bảo tập trung vào cơ sở hạ tầng và kiến ​​trúc CNTT theo yêu cầu của ứng dụng ERP. Điều này bao gồm quản lý và tích hợp dịch vụ của bên thứ ba, Quản lý liên tục kinh doanh, thiết kế mạng, cơ sở dữ liệu, hệ điều hành và phần cứng.

Dữ liệu, Kiểm tra & Báo cáo

Các công cụ và kỹ thuật phù hợp là không thể thiếu trong việc cung cấp sự đảm bảo của ERP đối với dữ liệu, thử nghiệm và báo cáo. Đảm bảo dữ liệu bao gồm làm sạch dữ liệu, khai thác dữ liệu, đối chiếu, chiến lược di chuyển dữ liệu và lập hồ sơ dữ liệu. Đảm bảo kiểm tra bao gồm chiến lược kiểm tra, kế hoạch và quy trình kiểm tra. Đảm bảo báo cáo đảm bảo tất cả các báo cáo quan trọng và bắt buộc trong kinh doanh đều được đề cập đầy đủ trong chương trình của bạn.

Đảm bảo an ninh & kiểm soát

Chương trình kiểm soát & bảo mật phải bao gồm bối cảnh bảo mật, ủy quyền và xác thực, kiểm soát truy cập, phân chia nhiệm vụ và kiểm soát quy trình kinh doanh bao gồm kiểm soát thám tử, kiểm soát phòng ngừa, kiểm soát thủ công và tự động (kiểm soát có thể định cấu hình).

Với sự đảm bảo của chương trình ERP hiệu quả, ban quản lý của công ty có cơ hội lớn hơn nhiều để giảm thiểu sự chậm trễ và chi phí vượt mức trong khi tối đa hóa lợi tức đầu tư vào ERP của họ.

black t shirt
Có thể bạn muốn xem thêm : lưới bảo vệ hòa phát

write by Ciara