Dịch vụ kỹ thuật sản phẩm đòi hỏi những gì?

8

Dịch vụ kỹ thuật sản phẩm bao gồm cả sản phẩm phần cứng và phần mềm. Loại kỹ thuật này bao gồm chỉnh sửa ngôn ngữ máy tính, thiết kế có sự trợ giúp của máy tính, công cụ biên dịch, kỹ thuật có sự trợ giúp của máy tính, Giao diện Lập trình viên Ứng dụng và Môi trường Phát triển Tích hợp. Để phát triển điều này, bạn sẽ cần một nhóm kỹ sư phần mềm tận tâm. Họ cần được cung cấp phần mềm, hệ thống hỗ trợ phần cứng để họ phát triển.

Những dịch vụ này ngày nay được thuê ngoài và khách hàng có thể sử dụng công ty thuê ngoài cho các dịch vụ phần mềm. Nó bao gồm Kỹ thuật có sự hỗ trợ của máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật phần cứng, trình gỡ lỗi, Thiết kế có sự trợ giúp của máy tính (CAD), Phần mềm biên dịch, Công cụ kiểm tra chương trình, v.v. biết về quá trình của họ. Tài nguyên của họ là gì và chúng hoạt động như thế nào. Yêu cầu một kế hoạch nêu chi tiết cách họ sẽ phát triển sản phẩm phần mềm của bạn trước khi bạn đăng ký bất kỳ thỏa thuận nào với họ. Xây dựng mối quan hệ tốt với những người nổi bật tại công ty nước ngoài để bạn có thể giải quyết mọi sự mơ hồ với họ. Yêu cầu một kế hoạch liên lạc để không có bất kỳ vấn đề nào sau này. Kiểm tra tình trạng của dự án bằng cách tổ chức các cuộc họp định kỳ.

Tóm lại, bạn phải làm theo những điều sau:

Hiểu đối tác nước ngoài của bạn, người phát triển phần mềm của bạn.

Nắm rõ quy trình, thủ tục

Lên kế hoạch truyền thông phù hợp và chuẩn bị cho các cuộc họp định kỳ để kiểm tra tình trạng sản phẩm.

Xây dựng mối quan hệ tốt với những người chủ chốt của công ty

Yêu cầu báo cáo hàng tuần


Ðức Nhân