<php> the_title();</php>

Bài 46 Trang 57 Sgk Toán 8 Tập 1

Bài 46 trang 57 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

a) ( frac{1+frac{1}{x}}{1-frac{1}{x}});

b) ( frac{1-frac{2}{x+1}}{1-frac{x^{2}-2}{x^{2}-1}}).

Hướng dẫn giải:

a) ( frac{1+frac{1}{x}}{1-frac{1}{x}}) ( =(1+frac{1}{x}):(1-frac{1}{x}))

(= frac{x+1}{x}:frac{x-1}{x}=frac{x+1}{x}.frac{x}{x-1}=frac{x+1}{x-1})

b) ( frac{1-frac{2}{x+1}}{1-frac{x^{2}-2}{x^{2}-1}}) ( =(1-frac{2}{x+1}):(1-frac{x^{2}-2}{x^{2}-1}))

( =frac{x+1-2}{x+1}:frac{x^{2}-1-(x^{2}-2)}{x^{2}-1})

( =frac{x-1}{x+1}:frac{x^{2}-1-x^{2}+2}{x^{2}-1}=frac{x-1}{x+1}:frac{1}{(x-1)(x+1)})

( =frac{x-1}{x+1}.frac{(x-1)(x+1)}{1}= (x-1)^{2}).

Bài 47 trang 57 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định?

a) ( frac{5x}{2x+4}); b) ( frac{x-1}{x^{2}-1}).

Hướng dẫn giải:

a) Giá trị của phân thức này được xác định với điều kiện (2x + 4 ne 0)

(=> 2x ne -4) hay (x ne -2)

Vậy điều kiện để phân thức ( frac{5x}{2x+4}) được xác định với (x ne -2)

b) Điều kiện để phân thức xác định là x2 – 1 (ne) 0 hay (x – 1)(x + 1) (ne) 0.

Do đó (x – 1 ne 0) và (x + 1 ne 0) hay (x ne1) và (x ne -1)

Vậu điều kiện để phân thức ( frac{x-1}{x^{2}-1}) được xác định là (x ne 1) và (x ne -1)

Bài 48 trang 58 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Cho phân thức

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

b) Rút gọn phân thức?

Tham Khảo Thêm:  15 30 Vc

c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1

d) Có giá trị nào của x để giá trị của phân thức bằng 0 hay không?

Hướng dẫn giải:

a) Điều kiện của x để phân thức được xác định là:

x + 2 (ne) 0 => x(ne) -2

b) Rút gọn phân thức: = x + 2

c) Nếu giá trị của phân thức đã cho bằng 1 thì x + 2 = 1

Do đó x = -1. Giá trị này thoả mãn với giá trị của x.

d) Nếu giá trị của phân thức đã cho bằng 0 thì x + 2 = 0 => x = -2.

Giá trị này không thoả mãn với điều kiện của x ( x (ne) -2). Vây không có giá trị nào của x để biểu thức đã cho có giá trị bằng 0

Bài 49 trang 58 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Đố. Đố em tìm được một phân thức ( của một biến x) mà giá trị của nó tìm được xác định với mọi giá trị của x khác các ước của 2.

Hướng dẫn giải:

Các ước của 2 là +1, -1, +2, -2.

(x + 1)(x – 1)(x + 2)(x – 2) (ne) 0 khi x (ne) ( pm)1, x (ne) ( pm)2.

Vậy có thể chọn phân thức ( frac{1}{(x+1)(x-1)(x+2)(x-2)})

Bài 50 trang 58 sgk toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính:

a)(left( {{x over {x + 1}} + 1} right):left( {1 – {{3{x^2}} over {1 – {x^2}}}} right);)

b)(left( {{x^2} – 1} right)left( {{1 over {x – 1}} – {1 over {x + 1}} – 1} right))

Hướng dẫn làm bài:

a)(left( {{x over {x + 1}} + 1} right):left( {1 – {{3{x^2}} over {1 – {x^2}}}} right) = {{x + 1 + 1} over {x + 1}}:{{1 – {x^2} – 3{x^2}} over {1 – {x^2}}})

Tham Khảo Thêm:  đề Thi Hsg Hóa 9 Cấp Tỉnh

( = {{2x + 1} over {x + 1}}:{{1 – 4{x^2}} over {1 – {x^2}}} = {{2x + 1} over {x + 1}}.{{1 – {x^2}} over {1 – 4{x^2}}})

( = {{2x + 1} over {x + 1}}.{{left( {1 – x} right)left( {1 + x} right)} over {left( {1 – 2x} right)left( {1 + 2x} right)}} = {{1 – x} over {1 – 2x}})

b)(left( {{x^2} – 1} right)left( {{1 over {x – 1}} – {1 over {x + 1}} – 1} right) )

(= left( {{x^2} – 1} right).left[ {{{x + 1 – left( {x – 1} right) – left( {x – 1} right)left( {x + 1} right)} over {left( {x – 1} right)left( {x + 1} right)}}} right])

( = left( {{x^2} – 1} right).{{x + 1 – x + 1 – {x^2} + 1} over {left( {x – 1} right)left( {x + 1} right)}} = left( {{x^2} – 1} right).{{3 – {x^2}} over {left( {x – 1} right)left( {x + 1} right)}})

( = {{left( {x – 1} right)left( {x + 1} right)left( {3 – {x^2}} right)} over {left( {x – 1} right)left( {x + 1} right)}} = 3 – {x^2})

Giaibaitap.me

Related Posts

Luyện Tập Chung Trang 56 Lớp 4

Toán lớp 4 luyện tập chung trang 56 là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa…

Vào Rừng Nhiệt đới Ta Gặp Rất Nhiều Dây Leo

Với giải Vận dụng 2 trang 130 Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều chi tiết trong Bài 27: Khái quát về cảm ứng và cảm…

Giữ Gìn Vệ Sinh Trường Lớp

Giữ Gìn Vệ Sinh Trường Lớp

Bất cứ môi trường nào cũng đều cần giữ vệ sinh sạch sẽ. Giữ vệ sinh trường học lại càng quan trọng hơn. Vì đây là nhiệm…

Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 4

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 4 Bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5 Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang…

Cách Rút Gọn đa Thức

Đa thức là nội dung được học trong chương trình Toán 7 học kì 2, có rất nhiều dạng toán xoay quanh chủ đề này như cộng…

Văn Tưởng Tượng Lớp 9

Bài làmCó thể bạn quan tâm Lịch Sử 7 ôn Tập Chương V Và Vi Hình Vẽ Cano Bài 15 Sgk Trang 67 Bài Tập Toán Trang…