<php> the_title();</php>

Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 44

Haylamdo giới thiệu lời giải vở bài tập Toán lớp 4 trang 44 Tập 1 & Tập 2 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 4 dễ dàng làm bài tập Toán 4 trang 44.

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 44 (Tập 1, Tập 2 – Sách mới)

– VBT Toán lớp 4 trang 44 Tập 1 (sách mới):

 • Giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 44 Chân trời sáng tạo

  Xem lời giải

 • Giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 44 Kết nối tri thức

  Xem lời giải

 • Giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 43, 44 Kết nối tri thức (Bài 12 Tiết 1)

  Xem lời giải

 • Giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 44 Kết nối tri thức (Bài 12 Tiết 2)

  Xem lời giải

– VBT Toán lớp 4 trang 44 Tập 2 (sách mới):

Lưu trữ: Giải VBT Toán lớp 4 trang 44 (sách cũ)

Bài 1 trang 44 Vở bài tập Toán 4 Tập 1:

a) Tổng hai số là 73, hiệu hai số là 29. Tìm số bé.

b) Tổng hai số là 95, hiệu hai số là 47. Tím số lớn.

Trả lời

a)

Tóm tắt:

Bài giải

Hai lần số bé là:

73 – 29 = 44

Số bé là:

Tham Khảo Thêm:  Giải Bài Tập Toán 7 Chân Trời Sáng Tạo

44 : 2 = 22

Đáp số: Số bé 22

b)

Tóm tắt:

Bài giải

Hai lần số lớn là:

95 + 47 = 142

Số lớn là:

142 : 2 = 71

Đáp số: Số lớn 71

Bài 2 trang 44 Vở bài tập Toán 4 Tập 1: Một cửa hàng có 360m vải, trong đó số mét vải hoa ít hơn số mét vải các màu khác là 40m. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu mét vải hoa?

Trả lời

Tóm tắt

Cửa hàng có: 360m vải

Số vải hoa ít hơn số vải khác là 40m

Số vải hoa có: …m?

Bài giải

Hai lần số mét vải màu các loại là:

360 + 40 = 400 (m)

Số mét vải màu các loại có trong cửa hàng là:

400 : 2 = 200 (m)

Số mét vải hoa có trong cửa hàng là:

200 – 40 = 160 (m)

Đáp số: Vải hoa 160m

Bài 3 trang 44 Vở bài tập Toán 4 Tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 tấn 500kg = ………… kg

2 yến 6kg = …………kg

2 tạ 40kg = ………… kg

b) 3 giờ 10 phút = ………… phút

4 giờ 30 phút = ………… phút

1 giờ 5 phút = ………… phút

Trả lời

a) 2 tấn 500kg = 2500 kg

2 yến 6kg = 26 kg

2 tạ 40kg = 240 kg

b) 3 giờ 10 phút = 190 phút

4 giờ 30 phút = 270 phút

1 giờ 5 phút = 65 phút

Related Posts

Luyện Tập Chung Trang 56 Lớp 4

Toán lớp 4 luyện tập chung trang 56 là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa…

Vào Rừng Nhiệt đới Ta Gặp Rất Nhiều Dây Leo

Với giải Vận dụng 2 trang 130 Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều chi tiết trong Bài 27: Khái quát về cảm ứng và cảm…

Giữ Gìn Vệ Sinh Trường Lớp

Giữ Gìn Vệ Sinh Trường Lớp

Bất cứ môi trường nào cũng đều cần giữ vệ sinh sạch sẽ. Giữ vệ sinh trường học lại càng quan trọng hơn. Vì đây là nhiệm…

Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 4

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 4 Bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5 Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang…

Cách Rút Gọn đa Thức

Đa thức là nội dung được học trong chương trình Toán 7 học kì 2, có rất nhiều dạng toán xoay quanh chủ đề này như cộng…

Văn Tưởng Tượng Lớp 9

Bài làmCó thể bạn quan tâm Mẫu Giấy Mời Mừng Thọ Người Cao Tuổi Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 1 Giải Bài Tập Tiếng Anh Theo…