Biến đổi Các Biểu Thức Hữu Tỉ

Video biến đổi các biểu thức hữu tỉ

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 8
  • Đề Kiểm Tra Toán Lớp 8
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 1
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 8 tập 2
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 8 Tập 1
  • Sách Bài Tập Toán Lớp 8 Tập 2

Sách giải toán 8 Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 9 trang 56: Biến đổi biểu thức sau thành một phân thức

Lời giải

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 9 trang 57: Cho phân thức

a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.

b) Tính giá trị của phân thức tại x = 1 000 000 và tại x = – 1

Lời giải

a) Ta có: x2 + x = x(x + 1)

Giá trị phân thức này được xác định với điều kiện x2 + x ≠ 0

⇒ x(x + 1) ≠ 0 ⇒ x ≠ 0 và x + 1 ≠ 0

⇒ x ≠ 0 và x ≠ -1

b) Ta có:

Bài 46 (trang 57 SGK Toán 8 Tập 1): Biến dổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

Lời giải:

Các bài giải Toán 8 Bài 9 khác

Bài 47 (trang 57 SGK Toán 8 Tập 1): Với giá trị nào đó của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định?

Lời giải:

a) Phân thức xác định

⇔ 2x + 4 ≠ 0

⇔ 2x ≠ -4

Tham Khảo Thêm:  Bài 46 Trang 57 Sgk Toán 8 Tập 1

⇔ x ≠ -2

Vậy với mọi x ≠ -2 thì phân thức

xác định.

b) Phân thức xác định

⇔ x2 – 1 ≠ 0

⇔ (x – 1)(x + 1) ≠ 0

⇔ x – 1 ≠ 0 và x + 1 ≠ 0

⇔ x ≠ 1 và x ≠ -1.

Vậy với mọi x ≠ ±1 thì phân thức xác định

Các bài giải Toán 8 Bài 9 khác

Bài 48 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): Cho phân thức

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định ?

b) Rút gọn phân thức.

c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1 ?

d) Có giá trị nào x để giá trị của phân thức bằng 0 hay không ?

Lời giải:

a) Phân thức xác định

⇔ x + 2 ≠ 0

⇔ x ≠ -2

Vậy điều kiện xác định của phân thức là x ≠ -2.

c) A = 1 ⇔ x + 2 = 1 ⇔ x = -1 ≠ -2 (Thỏa mãn điều kiện)

Vậy với x = -1 thì A = 1.

d) A = 0 ⇔ x + 2 = 0 ⇔ x = -2 (Không thỏa mãn điều kiện)

Vậy không có giá trị nào của x để A = 0.

Các bài giải Toán 8 Bài 9 khác

Bài 49 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đố em tìm được phân thức (của một biến x) mà giá trị của nó được xác định với mọi giá trị của x khác các ước của 2.

Lời giải:

Các ước của 2 là ±1, ±2.

Vậy phân thức cần tìm phải xác định với mọi x ≠ ±1; ±2.

Ta có thể chọn:

Có rất nhiều đáp án khác.

Các bài giải Toán 8 Bài 9 khác

Bài 50 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính:

Lời giải:

Các bài giải Toán 8 Bài 9 khác

Bài 51 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): Làm các phép tính sau:

Lời giải:

Các bài giải Toán 8 Bài 9 khác

Bài 52 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng tỏ rằng với mọi x ≠ 0 và x ≠ ±a (a là một số nguyên), giá trị của biểu thức là một số chẵn.

Lời giải:

Tham Khảo Thêm:  Tính Giai Thừa Trong Python

Rút gọn biểu thức ta có:

Với a là một số nguyên thì giá trị biểu thức bằng 2a là một số chẵn.

Các bài giải Toán 8 Bài 9 khác

Bài 53 (trang 58 SGK Toán 8 Tập 1): a) Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

b) Em hãy dự đoán kết quả của phép biến đổi biểu thức:

thành phân thức đại số và kiểm tra lại dự đoán đó.

Lời giải:

b) + Dự đoán :

Quy luật : Giả sử viết các phân thức trên thành một dãy thì phân thức sau có tử bằng tổng của tử và mẫu của phân thức đứng liền trước và mẫu bằng tử của phân thức đứng liền trước đó.

Do đó :

+ Kiểm chứng :

Các bài giải Toán 8 Bài 9 khác

Bài 54 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm các giá trị của x để giá trị của các phân thức được xác định:

Lời giải:

a) Phân thức xác định

⇔ 2×2 – 6x ≠ 0

⇔ 2x(x – 3) ≠ 0

⇔ x ≠ 0 và x – 3 ≠ 0

⇔ x ≠ 0 và x ≠ 3.

Vậy phân thức trên xác định với mọi x ≠ 0 và x ≠ 3.

b) Phân thức xác định

⇔ x2 – 3 ≠ 0

⇔ (x – √3)(x + √3) ≠ 0

⇔ x – √3 ≠ 0 và x + √3 ≠ 0

⇔ x ≠ ±√3

Vậy phân thức trên xác định với mọi x ≠ ±√3.

Các bài giải Toán 8 Bài 9 khác

Bài 55 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 1): Cho phân thức

a) Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức được xác định ?

b) Chứng tỏ phân thức rút gọn của phân thức đã cho là

c) Để tính giá trị của phân thức đã cho tại x = 2 và x = -1, bạn Thắng đã làm như sau:

– Với x = 2, phân thức đã cho có giá trị là

– Với x = -1, phân thức đã cho có giá trị là

Tham Khảo Thêm:  Cách Làm Cục Tẩy Bút Chì

Em có đồng ý không ? Nếu không, em hãy chỉ ra chỗ mà em cho là sai.

Theo em, với những giá trị nào của biến thì có thể tính được giá trị của phân thức đã cho bằng cách tính giá trị của phân thức rút gọn ?

Lời giải:

a) Phân thức xác định

⇔ x2 – 1 ≠ 0

⇔ (x – 1)(x + 1) ≠ 0

⇔ x – 1 ≠ 0 và x + 1 ≠ 0

⇔ x ≠ ±1

Vậy phân thức xác định với mọi x ≠ ±1

b) Với x ≠ ±1, ta có:

c) + Với x = 2, bạn Thắng tính giá trị biểu thức đúng.

+ Với x = -1, phân thức không xác định nên không thể tính giá trị biểu thức nên bạn Thắng tính sai.

+ Để tính giá trị của phân thức bằng cách tính giá trị của phân thức rút gọn, ta phải đảm bảo giá trị của biến thỏa mãn điều kiện xác định.

Các bài giải Toán 8 Bài 9 khác

Bài 56 (trang 59 SGK Toán 8 Tập 1): Cho phân thức

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định ?

b) Rút gọn phân thức.

c) Em có biết trên 1 cm2 bề mặt da của em có bao nhiêu con vi khuẩn không ?

Tính giá trị của biểu thức đã cho tại 4001/2000 em sẽ tìm được câu trả lời thật đáng sợ. (Tuy nhiên trong số đó chỉ có 20% là vi khuẩn có hại).

Lời giải:

a) Phân thức xác định

⇔ x3 – 8 ≠ 0

⇔ x3 – 23 ≠ 0

⇔ (x – 2)(x2 + 2x + 4) ≠ 0

⇔ x – 2 ≠ 0 (Vì x2 + 2x + 4 = (x + 1)2 + 3 > 0)

⇔ x ≠ 2

Vậy phân thức xác định với mọi x ≠ 2.

b) Với x ≠ 2 ta có:

c) Tại x = 4001/2000, giá trị biểu thức bằng:

Vậy trên 1cm2 bề mặt da có đến 6000 con vi khuẩn. Thật đáng sợ!!!!

Các bài giải Toán 8 Bài 9 khác

Related Posts

Mất Gốc Toán

Video mất gốc toán Có rất nhiều lý do khiến nhiều em bị mất gốc kiến thức Toán 12, tuy nhiên phải kể đến một số nguyên…

Bài 3 Trang 123 địa 9

Bài 3 Trang 123 địa 9

Hướng dẫn Soạn Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo), sách giáo khoa Địa lí lớp 9. Nội dung Giải bài tập 1 2 3 Bài…

Câu Hỏi Về đất Phèn

Mời các em học sinh tham khảo ngay nội dung Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 10 (có đáp án): Biện pháp cải tạo và…

5.6 Sgk Toán 7

Giải Toán 7 Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn Bài 5.6 trang 99 Toán 7 Tập 1: Cho biểu đồ Hình 5.18.Có thể bạn quan tâm…

Bài Tập Về độ Tan Lớp 8

Video bài tập về độ tan lớp 8 Bài viết Độ tan của một chất trong nước với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn…

Khoa Cúng Gia Tiên

Video khoa cúng gia tiên (Xám tạ từ đường)Có thể bạn quan tâm điều Chế Axetilen Từ Metan Bài 25 Trang 55 Sgk Toán 9 Tập 1…