<php> the_title();</php>

Dự Toán Tài Chính

Áp dụng cho: Project Operations cho các kịch bản dựa trên tài nguyên/không tồn kho, Triển khai Lite – lập hóa đơn chiếu lệ

Dự toán tài chính cho thời gian được tính toán dựa trên ba yếu tố:

  • Loại thành viên nhóm chung hoặc riêng được chỉ định cho mỗi nhiệm vụ nút lá trên kế hoạch dự án.
  • Loại hoặc mức độ phức tạp của công việc.
  • Sự phân chia công số cho công việc giao cho nguồn lực trên nhiệm vụ.

Hai yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến chi phí đơn vị hoặc mức lương theo giờ của công việc giao cho nguồn lực. Chi phí đơn vị hoặc mức lương theo giờ của công việc giao cho nguồn lực được xác định theo các thuộc tính của nguồn lực được giao. Các thuộc tính này bao gồm đơn vị tổ chức của nguồn lực và vai trò tiêu chuẩn của nguồn lực. Bạn cũng có thể thêm các thuộc tính tùy chỉnh có liên quan đến doanh nghiệp của mình cho nguồn lực, như chức danh tiêu chuẩn hoặc mức độ kinh nghiệm và để chúng ảnh hưởng đến chi phí đơn vị hoặc mức lương theo giờ cho công việc được giao. Ngoài các thuộc tính của nguồn lực, các thuộc tính của công việc, chẳng hạn như nhiệm vụ, cũng có thể ảnh hưởng đến mức lương theo giờ của đơn vị hoặc tỷ lệ chi phí của công việc được giao. Ví dụ: khi một số nhiệm vụ phức tạp hơn, công việc giao cho nguồn lực theo các nhiệm vụ cụ thể đó dẫn đến chi phí đơn vị hoặc mức lương theo giờ cao hơn so với các nhiệm vụ ít phức tạp hơn.

Yếu tố thứ ba cung cấp số giờ ở mức lương đó. Trong trường hợp một nhiệm vụ bao gồm hai giai đoạn giá, có khả năng phần đầu tiên của công việc giao cho nguồn lực của nhiệm vụ đó được tính phí và định giá khác với phần thứ hai của nhiệm vụ. Ước tính công số cho mỗi công việc giao cho nguồn lực là một giá trị phức tạp được lưu trữ cùng với sự phân bổ công số mỗi ngày.

Tham Khảo Thêm:  Axit Axetic được Tổng Hợp Trực Tiếp Từ Metanol

Để biết hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập các thuộc tính tùy chỉnh của công việc và tài nguyên làm thứ nguyên định giá và chi phí, hãy xem Tổng quan về tham số định giá.

Ước tính tài chính cho mỗi lần phân công nguồn lực được tính bằng tỷ lệ / giờ cho nhiệm vụ nhân với số giờ. Tương tự như ước tính nỗ lực, ước tính tài chính cho chi phí và doanh thu cho mỗi lần phân bổ tài nguyên là một giá trị phức tạp được lưu trữ với việc phân phối số tiền hàng ngày mỗi ngày.

Tổng hợp dự toán tài chính cho thời gian

Dự toán tài chính cho thời gian thực hiện nhiệm vụ nút lá là tổng các dự toán tài chính cho tất cả các công việc giao cho nguồn lực của nhiệm vụ đó.

Dự toán tài chính cho thời gian thực hiện nhiệm vụ mẹ hoặc nhiệm vụ tóm tắt là tổng các dự toán tài chính cho tất cả các nhiệm vụ con. Đây là chi phí nhân công ước tính cho dự án.

Loại tiền tệ chi phí và giá vốn mặc định

Giá vốn mặc định lấy từ các bảng giá đi kèm đơn vị thầu của dự án. Đơn vị tiền tệ chi phí của dự án luôn là đơn vị tiền tệ của đơn vị thầu của dự án. Trên công việc giao cho nguồn lực, dự toán tài chính cho chi phí được lưu trữ theo đơn vị tiền tệ chi phí của dự án. Đôi khi, đơn vị tiền tệ mà tỷ lệ chi phí được thiết lập trong bảng giá khác với đơn vị tiền tệ chi phí của dự án. Trong những trường hợp này, ứng dụng chuyển đổi đơn vị tiền tệ mà giá vốn được thiết lập thành đơn vị tiền tệ của dự án. Trên lưới Ước tính, tất cả các ước tính chi phí được hiển thị và tóm tắt bằng đơn vị tiền tệ chi phí của dự án.

Tham Khảo Thêm:  Hoc10.vn Bộ Sách Cánh Diều Lớp 3

Loại tiền tệ bán hàng và tỷ lệ thanh toán mặc định

Giá bán mặc định được lấy từ bảng giá dự án đi kèm hợp đồng dự án có liên quan nếu đạt được thỏa thuận, hoặc từ báo giá dự án có liên quan nếu thỏa thuận vẫn đang trong giai đoạn tiền bán hàng. Đơn vị tiền tệ doanh số của dự án luôn là đơn vị tiền tệ của báo giá dự án hoặc hợp đồng dự án. Trên công việc giao cho nguồn lực, dự toán tài chính cho doanh thu được lưu trữ theo đơn vị tiền tệ doanh thu của dự án. Không giống như chi phí, giá bán được thiết lập trong bảng giá không bao giờ được khác với đơn vị tiền tệ doanh số của dự án. Không có kịch bản nào cần chuyển đổi tiền tệ. Trên lưới Ước tính, tất cả ước tính doanh số được hiển thị và tóm tắt bằng đơn vị tiền tệ bán hàng của dự án.

Cải thiện hiệu suất trong định giá Ước tính

Việc tính toán ước tính giá vai trò trên một nhiệm vụ dự án phụ thuộc vào một số tham số, chẳng hạn như các tài nguyên được gán cho nhiệm vụ, thời lượng nhiệm vụ, ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Thời gian cần thiết để tính toán ước tính giá có thể khác nhau, tùy thuộc vào những thay đổi được thực hiện đối với bất kỳ tham số nào trong số này và số lượng nhiệm vụ trong dự án. Đổi lại, thời gian tính toán có thể làm tăng thời gian cần thiết để xử lý lưới ước tính và do đó có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Tham Khảo Thêm:  đề Thi Học Sinh Giỏi Văn 9 Cấp Huyện

Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã giới thiệu một tùy chọn để ước tính giá theo nhu cầu. Tùy chọn này cải thiện hiệu suất và trải nghiệm người dùng. Bạn có thể định cấu hình nó tại Thông số > ước tính Tùy chọn > giá theo yêu cầu. Tại bất kỳ thời điểm nào, quản trị viên có thể chuyển trở lại tùy chọn mặc định, Định giá theo thời gian thực. Ước tính sau đó sẽ được định giá theo thời gian thực kể từ thời điểm đó trở đi.

Tùy chọn Định giá theo thời gian thực giữ hành vi hệ thống hiện có để tính toán ước tính giá và nhập ước tính giá mặc định. Sử dụng tùy chọn này trong các trường hợp sau:

  • Nhiệm vụ dự án có gán tài nguyên được tạo và có ngày bắt đầu và thời lượng/ngày kết thúc.
  • Nhiệm vụ dự án có gán tài nguyên sẽ bị xóa.
  • Thời lượng nhiệm vụ được thay đổi trên một nhiệm vụ dự án có gán tài nguyên.

Sử dụng tùy chọn định giá Theo nhu cầu nếu bạn không phải cập nhật ước tính giá ngay lập tức khi thực hiện bất kỳ hành động nhiệm vụ dự án nào trước đó.

Khi định cấu hình giá Theo nhu cầu, giá vai trò sẽ không tự động được truy xuất cho các tác vụ có phân công tài nguyên. Thay vào đó, chúng được đặt thành 0,00 theo mặc định. Để xem ước tính chi phí và giá bán cho các tác vụ này, người dùng phải chọn tùy chọn Cập nhật giá trong lưới Ước tính .

Related Posts

Luyện Tập Chung Trang 56 Lớp 4

Toán lớp 4 luyện tập chung trang 56 là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa…

Vào Rừng Nhiệt đới Ta Gặp Rất Nhiều Dây Leo

Với giải Vận dụng 2 trang 130 Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều chi tiết trong Bài 27: Khái quát về cảm ứng và cảm…

Giữ Gìn Vệ Sinh Trường Lớp

Giữ Gìn Vệ Sinh Trường Lớp

Bất cứ môi trường nào cũng đều cần giữ vệ sinh sạch sẽ. Giữ vệ sinh trường học lại càng quan trọng hơn. Vì đây là nhiệm…

Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 4

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 4 Bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5 Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang…

Cách Rút Gọn đa Thức

Đa thức là nội dung được học trong chương trình Toán 7 học kì 2, có rất nhiều dạng toán xoay quanh chủ đề này như cộng…

Văn Tưởng Tượng Lớp 9

Bài làmCó thể bạn quan tâm Phương Thức Thanh Toán Kc Là Gì Kinh Nghiệm đá Phò Giáo án Lớp Lá 2 Cực Trị Trái Dấu Vở…