<php> the_title();</php>

Tập Bản đồ 9 Bài 4

Bài 1: Trang 7 – sách TBĐ địa lí 9

Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (…):

Nước ta có nguồn lao động……………. và…………….. Người lao động Việt Nam có nhiều………………….. trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp; có ……………….tiếp thu khoa học kỹ thuật, …………………nguồn lao động đang được…………. Tuy nhiên, người lao động nước ta còn hạn chế về……………..và……….

Trả lời:

Nước ta có nguồn lao động dồi dàotăng nhanh. Người lao động Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp; có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật, chất lượng nguồn lao động đang được nâng cao. Tuy nhiên, người lao động nước ra còn hạn chế về thể lựctrình độ chuyên môn.

Bài 2: Trang 7 – sách TBĐ địa lí

Nối ý ở ô bên trái với ý ở ô bên phải sao cho phù hợp và hoàn cảnh:

Trả lời:

Bài 3: Trang 7 – sách TBĐ địa lí 9

Dựa vào hình 4.2 trong SGK, hãy nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động ở nước ta. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó.

Tham Khảo Thêm:  đề Thi Hsg Hóa 9 Cấp Tỉnh

Nhận xét:……………………………………………………………..

Giải thích:…………………………………………………………….

Trả lời:

Nhận xét: có sự chuyển dịch lao động giữa các ngành, cụ thể:

  • Số lao động hoạt động trong ngành nông, lâm, ngủ nghiệp luôn chiếm tỉ trọng cao. Từ năm 1989 đến năm 2003, tỉ trọng có xu hướng giảm, giảm 11,2%.
  • Số lao động hoạt động trong ngành công nghiệp – xây dựng luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất. Từ năm 1989 đến năm 2003 tỉ trọng có xu hướng tăng, tăng 5,3%.
  • Số lao động trong ngành dịch vụ có xu hướng tăng, tăng 5,9%.

Giải thích: do nước ta ngành nông, lâm, ngư nghiệp vẫn là ngành chiếm tỉ trọng cao và có lịch sử lâu đời nên số lao động trong ngành này cao. Sự chuyển dịch lao động giữa các ngành là do tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đã làm thúc đấy sự phát triển của công nghiệp và dịch vụ nên lao động của hai ngành này tăng.

Bài 4: Trang 7 – sách TBĐ địa lí 9

Nêu một số thành tự về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nước ta.

Trả lời:

Những thành tựu đạt được trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân

  • Tỉ lệ người lớn biết chữ đạt 90,3% (năm 1999).
  • Mức thu nhập bình quân trên đầu người gia tăng( 440USD/ người/ năm – năm 2002)
  • Người dân được hưởng các dịch vụ xã hội ngày càng tốt hơn ( y tế, phúc lợi xã hội, nhà ở…)
  • Tuổi thọ bình quân tăng.
  • Tỉ lệ tử vong, suy dinh dưỡng của trẻ em ngày càng giảm, nhiều dịch bệnh được đẩy lùi….
  • Tuy nhiên, chất lượng cuộc sống vẫn đang còn chênh lệch giữa các vùng nông thôn và thành thị , giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội.
Tham Khảo Thêm:  Bếp điện Dây Mai So

Related Posts

Luyện Tập Chung Trang 56 Lớp 4

Toán lớp 4 luyện tập chung trang 56 là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa…

Vào Rừng Nhiệt đới Ta Gặp Rất Nhiều Dây Leo

Với giải Vận dụng 2 trang 130 Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều chi tiết trong Bài 27: Khái quát về cảm ứng và cảm…

Giữ Gìn Vệ Sinh Trường Lớp

Giữ Gìn Vệ Sinh Trường Lớp

Bất cứ môi trường nào cũng đều cần giữ vệ sinh sạch sẽ. Giữ vệ sinh trường học lại càng quan trọng hơn. Vì đây là nhiệm…

Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 4

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 2 trang 4 Bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5 Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang…

Cách Rút Gọn đa Thức

Đa thức là nội dung được học trong chương trình Toán 7 học kì 2, có rất nhiều dạng toán xoay quanh chủ đề này như cộng…

Văn Tưởng Tượng Lớp 9

Bài làmCó thể bạn quan tâm 3 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 5 Khi Thiết Kế Mạch Nguyên Lý Phải Cách đổi Cám Cho Chào Mào…