We Cut Down Many Forests The Earth Becomes Hot

27. We cut down many forests. The Earth becomes hot.

A. The more forests we cut down, the hotter the Earth becomes.

B. The more we cut down forests, the hotter the Earth becomes.

C. The more forests we cut down, the Earth becomes hotter.

D. The more we cut down forests, the Earth becomes hotter.

28. The weather was very hot. The boys continued playing football in the schoolyard.

A. Because of the weather was hot, the boys continued playing football in the schoolyard.

B. Because the hot weather, the boys continued playing football in the schoolyard.

C. In spite of the hot weather, the boys continued playing football in the schoolyard.

D. Despite the weather was hot, the boys continued playing football in the schoolyard

29. Somebody broke into our cottage last Saturday.

A. Our cottage was broken into last Saturday.

B. Our cottage was being broken into last Saturday.

C. Our cottage has been broken into last Saturday.

D. Our cottage had broken into last Saturday.

30. “I will pay back the money, Gloria.” Said Ivan .

A. Ivan apologized to Gloria for borrowing her money.

B. Ivan offered to pay Gloria the money back.

Tham Khảo Thêm:  Giường Cho Bệnh Nhân Liệt

C. Ivan promised to pay back Gloria’s money.

D. Ivan suggested paying back the money to Gloria.

31.The woman was too weak to lift the basket.

A. Although she was weak, she could lift the basket.

B. The woman shouldn’t have lifted the basket because she was so weak.

C. She was so weak that she couldn’t lift the basket.

D. The woman lifted the basket, so she wasn’t very weak.

32.The coffee was not strong. It didn’t keep us awake

A. The coffee was very strong, but it couldn’t keep us awake

B. We were kept awake because the coffee was strong

C. The coffee was not strong enough to keep us awake

D. The coffee was so hot that it didn’t keep us awake

33. I haven”t eaten this kind of food before.

A. This is the first time I”ve eaten this kind of food.

B. I haven”t eaten this kind of food already. C. This is the first kind of food I have eaten. D. Even before I have not eaten this kind of food.

34.“Have you ever been to Japan?” he asked me.

A. He told me if I had gone to Japan. B. He wanted to know whether had I been to Japan. C. He ed me if Japan was visited by me. D. He asked me if I had ever been to Japan.

35. “Close your books and go out to play”, the teacher said to us.

A. The teacher told us close our books and go out to play.

Tham Khảo Thêm:  Sơ đồ Tư Duy Bàn Về đọc Sách

B. The teacher told us to closing our books and go out to play.

C. The teacher told us closing our books and go out to play.

D. The teacher told us to close our books and go out to play.

36. Although he was tired, he finished doing his homework.

A. In spite his tiredness, he finished doing his homework.

B. In spite of his tiredness, he finished doing his homework.

C. In spite of he was tired, he finished doing his homework.

D. In spite his tired, he finished doing his homework.

37. He is a much slower speaker than my brother.

A. He speaks much more slowly than my brother.

B. He doesn’t speak much more slowly than my brother.

C. He speaks much more quickly than my brother.

D. He doesn’t speak much more quickly as my brother.

Related Posts

Khi Còn Trẻ Hãy Ra Ngoài Nhiều Hơn ở Nhà

Khi Còn Trẻ Hãy Ra Ngoài Nhiều Hơn ở Nhà

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Khi còn trẻ, hãy ra ngoài nhiều hơn ở nhà: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản?…

Bài Thơ Bãi Biển Quê Em

Video bài thơ bãi biển quê em LQVH: Thơ “Bãi biển quê em”Có thể bạn quan tâm Nguyên Hàm Xlnx Bài 3 đường Thẳng đi Qua Hai…

900 30

900 30

1. Đặc điểm nổi bật của sản phẩm Hộp giấy Queen Pack 900ml sở hữu nhiều ưu điểm về kích thước, chất liệu, thiết kế, tính nhận…

Thế Giới Cổ Tích Lớp 8

Thế Giới Cổ Tích Lớp 8

Video thế giới cổ tích lớp 8 Soạn Mĩ thuật 8 Bài 28: Vẽ tranh – Minh họa truyện cổ tích tổng hợp các cách vẽ minh…

Chuyện Nàng Dong Yi Tập 1 Vietsub

Video chuyện nàng dong yi tập 1 vietsub “Dong Yi” là dự án phim kỷ niệm 49 năm ngày thành lập đài MBC, nói về hành trình…

Giáo án Gấu Con Bị Sâu Răng 3 Tuổi

TRUYỆN: GẤU CON BỊ ĐAU RĂNGCó thể bạn quan tâm Cos Nối Dây điện Từ Vựng Bài 4 Tiếng Nhật Mạt Sắt Mua ở đâu 8000 6000…