Khai phá sức mạnh của Microsoft Dot Net dành cho doanh nghiệp

16

Các doanh nghiệp dựa trên web sử dụng dịch vụ .NET có thể sử dụng bộ công cụ phát triển, máy chủ, phần mềm và dịch vụ lớn của Microsoft. Ngày nay, với tốc độ tăng trưởng vượt bậc trong thương mại điện tử, các công cụ cũ không đủ để xử lý lưu lượng truy cập, cung cấp bảo mật và cung cấp khả năng mở rộng liền mạch cho hầu hết mọi ngành dọc.

Các nhà quản lý CNTT của các doanh nghiệp dựa trên web ít phải đau đầu hơn với nền tảng này và nghiêng về phát triển ứng dụng.NET hơn là các nền tảng cũ hơn. Các nhà phát triển ứng dụng.NET đánh giá cao khuôn khổ vì khả năng tương tác và khả năng kết nối liền mạch với nhiều hệ thống và nguồn dữ liệu. Vì Microsoft cung cấp một số ngôn ngữ .NET, bao gồm JScript.NET, J#, C#, Managed C++ và VB.NET nên họ không phải học ngôn ngữ mới để phát triển ứng dụng của mình, một yếu tố giúp tăng tốc độ cho quy trình phát triển ứng dụng.NET .

Dịch vụ .Net bao gồm:

Ứng dụng web và máy tính để bàn

Một số chuyên môn kỹ thuật cần có: ASP.NET 1.0/2.0 (sử dụng C# & Visual Basic.NET), Dịch vụ web, ASP.NET AJAX, Windows Workflow Foundation, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation và Silverlight

Tích hợp Microsoft Office

Một số chuyên môn kỹ thuật cần thiết: Phát triển và tích hợp với Microsoft Office, Microsoft Office SharePoint Server (MOSS), Project Server và Project Portfolio Server

Khung và thành phần

Một số chuyên môn kỹ thuật cần thiết: Thư viện Doanh nghiệp, Nhà máy Phần mềm Khách hàng Thông minh và Nhà máy Phần mềm Hướng dẫn Kiến trúc

Ứng dụng Windows Mobile

Một số chuyên môn kỹ thuật cần thiết:.NET Compact Framework, Mobile ASP.NET, Embedded VC++

Mã nguồn mở

Một số chuyên môn kỹ thuật cần thiết: NHibernate, Log4Net, Spring.NET và Quartz.NET

cơ sở dữ liệu

Một số chuyên môn kỹ thuật cần thiết: SQL Server 2000/2005, My SQL 4.x/5.x, Oracle 8i/9i/10g

Gia công phần mềm, đặc biệt là các dịch vụ .NET ở Ấn Độ thường được coi là một lựa chọn tối ưu, vì số lượng lớn các nhà phát triển và chi phí tương đối. Khung này tận dụng các tài sản hiện có. Với các dịch vụ.NET từ Ấn Độ, một nhóm nhà phát triển chuyên gia có thể dễ dàng thêm phần mềm mới, giảm độ phức tạp của ứng dụng và giảm chi phí phát triển tới 50%.

black t shirt
Có thể bạn muốn xem thêm : lưới an toàn cầu thang

write by Dominic Kujawa