Kỹ thuật sản phẩm phần mềm – Yếu tố duy trì mức độ hài lòng cao nhất của khách hàng!

13

Kỹ thuật sản phẩm phần mềm liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật để xây dựng và bảo trì sản phẩm phần mềm bằng cách sử dụng quy trình phát triển phần mềm được xác định của từng dự án cũng như các phương pháp và công cụ phù hợp. Lý do của Công nghệ sản phẩm phần mềm là liên tục thực hiện một quy trình công nghệ phần mềm được xác định rõ ràng, kết hợp tất cả các hoạt động công nghệ phần mềm để chế tạo các sản phẩm phần mềm chính xác, nhất quán một cách hiệu quả và thành thạo. Quá trình này đạt được cho đến khi đạt được sự hài lòng của khách hàng. Dưới đây là một số yếu tố làm cho nó dễ dàng hơn:

Giao tiếp hiệu quả:

Phát triển phần mềm thuê ngoài truyền thống đã ở chế độ rảnh tay nhiều hơn. Tuy nhiên, công nghệ sản phẩm phần mềm chủ yếu là một hoạt động tương tự được thực hiện đôi bờ với các nhóm ở cả khách hàng và nhà cung cấp đều làm việc theo chu kỳ để đạt được các mục tiêu. Việc giao tiếp cần phải có ở tất cả các cấp – ban quản lý, lãnh đạo và nhóm ở cả hai bên để một bên biết bên kia đang làm gì và tổ chức tư vấn đang làm gì để đạt được tầm nhìn chung.

Độ bền của đội:

Vì các nhiệm vụ phát triển sản phẩm phần mềm có thể chạy vĩnh viễn một cách hoàn hảo, nên điều quan trọng là các thành viên chủ chốt của nhóm phải gắn bó với sản phẩm trong thời gian dài. Các sản phẩm và khuôn khổ thường có kiến ​​thức độc quyền và một thành viên tham gia sản phẩm sau một năm có thể có năng suất gấp đôi so với một thành viên mới tham gia, gấp đôi kinh nghiệm. Vì vậy, điều cực kỳ cần thiết đối với một tổ chức kỹ thuật sản phẩm phần mềm là có thể ngăn chặn sự tiêu hao từ các nhóm sản phẩm phần mềm.

Thiết kế mở rộng và Mã tái sử dụng:

Trái ngược với phần mềm được phát triển một lần, một sản phẩm có nhiều thế hệ phiên bản và nhiều nhánh để thuyết phục khách hàng trực tiếp (khách hàng cuối) và khách hàng gián tiếp (dịch vụ chuyên nghiệp, hỗ trợ hệ thống). Vì vậy, điều thực sự quan trọng là phải đảm bảo rằng nó có khả năng mở rộng và khả năng sử dụng lại ở mức độ cao, nếu không logic nghiệp vụ sẽ bị sao chép thành nhiều phần và nó trở thành cơn ác mộng bảo trì.

Kiểm thử tự động:

Rất dễ làm hỏng một chức năng hiện có trong khi Triển khai/sửa chữa chức năng kia. Các bài kiểm tra đơn vị tự động thường có ích trong những tình huống này vì chúng có các yêu cầu được mã hóa trong đó và có thể hoàn thành hồi quy nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn.

Tài liệu hợp lý hóa:

Với các bản phát hành và cải tiến khác nhau trong các phiên bản khác nhau trong các sản phẩm phần mềm, rất đơn giản để kết thúc với một đống tài liệu cho mỗi thuộc tính mà không biết thuộc tính nào phản ánh trạng thái hiện tại của phần mềm, do đó, điều quan trọng là phải quản lý tốt tài liệu để tránh chạy vào những tình huống này.

Việc thực hiện các yếu tố trên trong quy trình công nghệ phần mềm của bạn sẽ rất quan trọng trong việc phát triển sản phẩm phần mềm và làm cho khách hàng đáp ứng yêu cầu của họ.


Hồng Xuân