Làm thế nào một ERP mạch lạc có thể giúp quản lý tài sản cố định liền mạch

16

Quản lý tài sản cố định là điều kiện tiên quyết đối với mọi doanh nghiệp để giữ cho hệ thống của họ ở tình trạng thích hợp để chúng có thể hoạt động liên tục với công suất tối đa. Nói một cách đơn giản, đó là hệ thống theo dõi tài sản cố định, cùng với việc hạch toán và bảo trì chúng. Mặc dù việc theo dõi chính xác trạng thái của mọi tài sản cố định là một thách thức lớn đối với mọi tổ chức hoạt động từ nhiều nơi, nhưng một phần mềm ERP hợp pháp được tích hợp với hệ thống quản lý tài sản doanh nghiệp (EAM) có thể khắc phục điều đó. Ở đây giải thích chi tiết cách ERP làm cho việc quản lý tài sản tốt hơn rất nhiều khi đi kèm với mô-đun quản lý tài sản gắn liền.

#1 Giúp doanh nghiệp trở nên chính xác về tài chính

Đối với hầu hết các doanh nghiệp, tài sản cố định là một phần lớn của các khoản đầu tư. Do đó, bất kỳ tính toán sai lầm nào về giá trị khấu hao đều có thể dẫn đến những sai sót nghiêm trọng trong báo cáo tài chính. Điều này đòi hỏi các tổ chức phải chấm dứt sự phụ thuộc vào các bảng tính lâu đời để ước tính giá trị khấu hao và các bảng tính khác để theo dõi tài sản và thay vào đó dựa vào một hệ thống quản lý tài sản. May mắn thay, mô-đun EAM giúp doanh nghiệp có được thông tin chuyên sâu chi tiết về vòng đời của tài sản, giúp nâng cao khả năng dự đoán và loại bỏ khả năng xảy ra bất kỳ sự cố nào. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác hơn về tài sản, nó giúp doanh nghiệp quản lý tài chính một cách liền mạch.

#2 Làm cho tài sản sinh lãi

Mặc dù tài sản cần được theo dõi, đánh giá và kiểm soát mọi lúc để làm cho chúng hoạt động đầy đủ và tối ưu hóa ROA của doanh nghiệp, nhưng mô-đun EAM trong ERP giúp quản lý chúng một cách dễ dàng. Nó làm tăng khả năng sinh lợi của tài sản bằng cách kiểm soát các khía cạnh kế toán tài chính của chúng, do đó dẫn đến một số khoản tiết kiệm.

#3 Mang lại hiệu quả trong quy trình

Một mô-đun quản lý tài sản hiệu quả cung cấp phạm vi cho các doanh nghiệp để cơ giới hóa tất cả các hoạt động hoặc quy trình của họ mà dường như có thể mở rộng vòng đời của tài sản của họ. Mặt khác, một phần mềm ERP đáng tin cậy giảm thiểu thủ tục giấy tờ và quản lý thủ công tài sản giúp nâng cao hiệu quả. Nó giúp chạy kiểm tra chất lượng để theo dõi mọi thiết bị, lịch trình hoặc kế hoạch cho các nhiệm vụ mới, đồng thời theo dõi chặt chẽ hàng tồn kho và các bộ phận khác của chúng.

#4 Cải thiện thời gian hoạt động

Các doanh nghiệp thường mất dấu vết đối với bộ tài sản khổng lồ của họ, đặc biệt là khi họ đang hoạt động từ các địa điểm khác nhau thông qua nhiều cơ sở. Do đó, ERP là một hệ thống tuyệt vời để tránh điều đó xảy ra vì mô-đun EAM của nó sẽ cho phép hiểu rõ hơn về thiết bị và hàng tồn kho. Điều này đảm bảo rằng các doanh nghiệp có thể quản lý tốt các cuộc gọi dịch vụ của họ hoặc bất kỳ sửa chữa nào và làm cho mọi thiết bị hoạt động theo thứ tự. Ngoài ra, EAM liên tục giúp loại bỏ mọi sự cố không mong muốn trong thiết bị gây thiệt hại nặng nề cho các doanh nhân.

Có nhiều lý do để đưa EAM vào phần mềm ERP của doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là nó tối ưu hóa và kéo dài vòng đời của tài sản bằng cách quản lý chúng trên nhiều phòng ban và địa điểm khác nhau. Điều này rõ ràng đưa ra rằng mọi tổ chức có hoạt động phụ thuộc vào tài sản khổng lồ đều cần một hệ thống ERP toàn diện có thể cung cấp các phương tiện để theo dõi và quản lý tài sản. Mặc dù ERP rất tuyệt vời trong việc quản lý tài chính của công ty và EAM là tốt nhất trong quản lý tài sản, nhưng việc hợp nhất cả hai sẽ trao quyền cho tổ chức trong việc quản lý tài sản đến cốt lõi.

black t shirt
Có thể bạn muốn xem thêm : lưới bảo vệ hòa phát

write by Joshua Olin