Lịch sử của chứng chỉ kiểm thử phần mềm ISEB và ISTQB

12

2 đường dẫn chứng chỉ kiểm thử phần mềm chính là ISEB và ISTQB, và cả hai đều đã xuất hiện từ khá lâu – đặc biệt là các chứng chỉ ISEB. Mặc dù cả hai đều là duy nhất, nhưng chúng chắc chắn có nhiều điểm tương đồng, đến mức các lộ trình chứng nhận này có khả năng hội tụ trong tương lai.

Các bài báo trước đã thảo luận về tình trạng hiện tại của các chứng chỉ kiểm thử phần mềm này cũng như hướng đi tiềm năng trong tương lai của các chứng nhận này. Bây giờ chúng ta hãy quay ngược thời gian một bước và thảo luận về lịch sử của các chứng chỉ.

Lịch sử của ISEB

Hiệp hội Điện toán Anh (BCS, còn được gọi là Viện CNTT Công chứng) là hội đồng quản lý các chứng chỉ ISEB và được thành lập vào năm 1957. Ngay sau khi thành lập, BCS đã thành lập Ban kiểm tra hệ thống thông tin (ISEB) để giám sát phần mềm ISEB quá trình chứng nhận thử nghiệm.

Mặc dù có lịch sử lâu đời, nhưng giáo trình và chứng chỉ ISEB Foundation như chúng ta biết ngày nay đã không được tạo ra cho đến năm 1998. ISEB Trung cấp ra đời ngay sau đó và chứng chỉ Người hành nghề ISEB được tạo ra vào năm 2002.

Kể từ khi thành lập, ISEB đã trở thành tiêu chuẩn chứng nhận kiểm thử phần mềm ở Vương quốc Anh. Ngày nay, có gần 300.000 người kiểm thử phần mềm đã đạt được chứng chỉ ISEB Foundation và con số này tiếp tục tăng. Bất chấp bản chất của ISEB lấy Vương quốc Anh làm trung tâm, tính đến năm 2010, các kỳ thi chứng chỉ này đã được tổ chức tại hơn 200 quốc gia.

Lịch sử của ISTQB

Hội đồng Chứng chỉ Kiểm thử Phần mềm Quốc tế, hay ISTQB, được chính thức thành lập vào tháng 11 năm 2002 tại Edinburgh. Đây là một hiệp hội phi lợi nhuận được đăng ký hợp pháp tại Bỉ và bao gồm các hội đồng thành viên ở 47 quốc gia, nổi bật nhất trong số đó có lẽ là Hội đồng Chứng chỉ Kiểm tra Phần mềm Hoa Kỳ (ASTQB) được thành lập vào năm 2004.

Giáo trình Nền tảng ISTQB (CTFL) ban đầu được tạo ra vào năm 2002 và được sửa đổi vào năm 2005. Ngay sau đó, giáo trình Nền tảng ISTQB đã được ISEB thông qua để thay thế giáo trình Nền tảng ISEB. Đây là lý do tại sao giáo trình, kỳ thi và chứng chỉ của ISEB Foundation và ISTQB Foundation / CTFL giống hệt nhau. Ở cấp độ Dự bị, điểm đạt trong bài kiểm tra của bạn sẽ mang lại sự công nhận kép cho cả hai.

Ngoài cấp độ CTFL, bước tiếp theo trong lộ trình chứng nhận ISTQB là cấp độ Nâng cao ISTQB. Cấp độ Nâng cao của ISTQB bao gồm 3 mô-đun riêng biệt, mỗi mô-đun có bài kiểm tra riêng (mặc dù cả 3 mô-đun được đề cập trong một giáo trình duy nhất). 3 mô-đun cấp độ nâng cao của ISTQB là Trình quản lý kiểm tra, Nhà phân tích kiểm tra và Nhà phân tích kiểm tra kỹ thuật. Phiên bản đầu tiên của giáo trình cấp độ Nâng cao ISTQB được ra mắt vào năm 2003 và kỳ thi cấp độ Nâng cao đầu tiên diễn ra vào năm 2004.

Ngày nay, các chứng chỉ ISTQB đang phát triển với tốc độ nhanh hơn so với các chứng chỉ ISEB, điều này được mong đợi vì số người kiểm tra được chứng nhận ISEB nhiều hơn gấp đôi so với số người kiểm tra được chứng nhận ISTQB. Tính đến năm 2010, khoảng 135.000 người kiểm thử phần mềm trên 50 quốc gia đã đạt được ít nhất một chứng chỉ ISTQB.

Phần kết luận

Với sự hội tụ sắp xảy ra của 2 lộ trình chứng nhận vào một thời điểm nào đó trong tương lai, số lượng người kiểm tra được chứng nhận ISTQB dự kiến ​​sẽ tăng với tốc độ gia tăng trong tương lai. Điều đó nói rằng, bất kể tương lai ra sao, các chứng chỉ ISEB như ISEB Foundation, ISEB Intermediate và ISEB Practitioner sẽ luôn được công nhận và đánh giá cao, đồng thời chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao sự nghiệp kiểm thử phần mềm của bạn.


Mỹ Tâm