Mô tả về Điện toán đám mây

11

Điện toán đám mây là một mô hình công nghệ thông tin cho phép truy cập phổ biến vào các nhóm tài nguyên hệ thống có thể định cấu hình được chia sẻ.

Nó được gọi là điện toán đám mây vì thông tin được truy cập được tìm thấy trong “đám mây” và không yêu cầu người dùng phải ở một nơi cụ thể để có quyền truy cập vào thông tin đó. Loại hệ thống này cho phép nhân viên làm việc từ xa. Các công ty cung cấp dịch vụ đám mây cho phép người dùng lưu trữ tệp và ứng dụng trên máy chủ từ xa, sau đó truy cập tất cả dữ liệu qua internet.

Các loại điện toán đám mây khác nhau

Điện toán đám mây không phải là một phần công nghệ đơn lẻ, như vi mạch hay điện thoại di động. Thay vào đó, nó là một hệ thống, chủ yếu bao gồm ba dịch vụ: cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS), phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS)+ và nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS). SaaS dự kiến ​​sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, tiếp theo là IaaS.

(1) Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS): SaaS liên quan đến việc cấp phép ứng dụng phần mềm cho khách hàng. Giấy phép thường được cung cấp thông qua mô hình trả tiền khi sử dụng hoặc theo yêu cầu. Thị trường đang phát triển nhanh chóng này có thể mang đến cơ hội đầu tư tuyệt vời, với báo cáo của Goldman Sachs dự đoán rằng vào năm 2018, 59% tổng khối lượng công việc trên đám mây sẽ là SaaS.

(2) Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS): Một đám mây Dịch vụ”cơ sở hạ tầng như một dịch vụ” liên quan đến phương pháp cung cấp mọi thứ từ hệ điều hành tự nhiên đến máy chủ và bộ lưu trữ thông qua kết nối dựa trên IP như một phần của dịch vụ theo yêu cầu. Khách hàng có thể tránh phải mua phần mềm hoặc máy chủ và thay vào đó mua các tài nguyên này trong một dịch vụ thuê ngoài theo yêu cầu.

(3) Nền tảng dưới dạng Dịch vụ (PaaS): Trong số ba lớp điện toán dựa trên đám mây, nó cũng là một dịch vụ đám mây. PaaS được coi là phức tạp nhất. PaaS có một số điểm tương đồng với SaaS, điểm khác biệt chính là thay vì phân phối phần mềm trực tuyến, nó thực sự là một nền tảng để tạo phần mềm được phân phối qua internet.

Đặc điểm của môi trường đám mây

Theo NIST, tất cả các môi trường đám mây thực sự đều có 5 đặc điểm chính:

  1. Dịch vụ tự phục vụ theo nhu cầu: Điều này có nghĩa là khách hàng trên đám mây có thể tự mình đăng ký, thanh toán và bắt đầu sử dụng tài nguyên đám mây rất nhanh chóng mà không cần trợ giúp từ đại lý bán hàng.
  2. Truy cập mạng rộng: Khách hàng truy cập dịch vụ đám mây qua Internet.
  3. Nguồn tổng hợp: Nhiều khách hàng khác nhau đều sử dụng cùng một máy chủ, bộ lưu trữ hoặc các tài nguyên máy tính khác.
  4. Độ đàn hồi hoặc giãn nở nhanh: Khách hàng trên đám mây có thể dễ dàng tăng hoặc giảm quy mô sử dụng tài nguyên khi nhu cầu của họ thay đổi.
  5. Dịch vụ đo lường: Khách hàng trả tiền cho lượng tài nguyên họ sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định thay vì trả trước cho phần cứng hoặc phần mềm.


Ðình Nguyên