Nhận bản sửa lỗi đăng ký miễn phí rắc rối với phần mềm dọn dẹp sổ đăng ký

10

Registry là một phần quan trọng của máy tính chạy Windows. Sổ đăng ký được hệ điều hành sử dụng để lưu trữ các khóa sổ đăng ký chứa các giá trị cho mỗi và mọi thành phần của máy tính – có thể là phần mềm hoặc phần cứng. Các giá trị này rất quan trọng vì chúng được hệ điều hành sử dụng để khởi tạo các thành phần trong khi khởi động hệ thống và trong thời gian chạy khi thành phần cụ thể đang được chương trình sử dụng.

Bây giờ, khi sổ đăng ký có lỗi trong đó hoặc bị tắc với nhiều mục nhập lỗi thời, hệ điều hành không thể truy cập các giá trị sổ đăng ký này, dẫn đến hiệu suất của hệ thống kém và sửa sổ đăng ký là giải pháp duy nhất cho vấn đề này.

Làm cách nào để sửa sổ đăng ký Windows?

Có thể sửa lỗi sổ đăng ký bằng cách chỉnh sửa thủ công các giá trị. Nhưng có hàng ngàn phím r với các giá trị cho từng thành phần của máy tính. Để chỉnh sửa các giá trị này, bạn cần biết giá trị chính xác của các khóa cần có chuyên môn trong việc chỉnh sửa sổ đăng ký. Hơn nữa, bạn sẽ cần rất nhiều thời gian để chỉnh sửa thủ công từng phím. Mặt khác, việc sửa lỗi Windows registry hoàn toàn dễ dàng và mất ít thời gian để sửa lỗi với phần mềm. Nhưng để làm được điều đó, bạn cần tìm ra phần mềm tốt nhất từ ​​rất nhiều lựa chọn có sẵn trên internet.

Phần mềm sửa sổ đăng ký sẽ quét sổ đăng ký PC của bạn và phát hiện các mục đã lỗi thời không còn được hệ điều hành sử dụng nữa và xóa chúng. Nó cũng sẽ xóa các khoảng trống, dấu vết của quá trình gỡ cài đặt bị lỗi, các khóa nhúng do chương trình phần mềm độc hại tạo ra. Sau khi các lỗi này được xóa khỏi sổ đăng ký, nó đã được sắp xếp, PC sẽ trở nên nhanh hơn và giảm đáng kể các lỗi.

Làm thế nào để chọn sửa chữa sổ đăng ký tốt nhất?

Có rất nhiều nguồn trên internet từ đó bạn có thể lấy phần mềm miễn phí sửa sổ đăng ký. Nhưng không phải tất cả các công cụ có sẵn để tải xuống miễn phí đều phù hợp với mục đích sử dụng của bạn. Vì mỗi phiên bản Windows sử dụng các phương pháp khác nhau để duy trì sổ đăng ký, điều quan trọng là bạn phải tìm ra phần mềm sửa lỗi sổ đăng ký tương thích với phiên bản Windows bạn đang sử dụng. Ví dụ: nếu bạn đang cài đặt hệ điều hành Windows Vista trong máy tính của mình, hãy tải một trình dọn dẹp được tạo cho Windows Vista, chỉ khi đó phần mềm mới có hiệu quả để sử dụng.


Triệu Thái