Những thách thức trong việc khơi gợi yêu cầu

45

Đánh giá Yêu cầu là gì?

Nêu ra yêu cầu là phần giao tiếp chuyên sâu nhất của quy trình yêu cầu. Trong quá trình khơi gợi yêu cầu, nhà phân tích nghiệp vụ phải tương tác với các bên liên quan trong nhiều loại phiên gợi ý khác nhau để rút ra các yêu cầu của người dùng cho một dự án.

Tại sao kích thích yêu cầu?

Nếu không có các yêu cầu đầy đủ, chính xác và nhất quán, một dự án sẽ thất bại. Điều này làm cho nó trở thành một phần rất quan trọng của quy trình yêu cầu. Nó cũng rất dễ mắc lỗi do bản chất con người không thể đoán trước được trong giao tiếp.

Trong nhiều tình huống, người dùng không chắc chắn những gì họ đang tìm kiếm trong một hệ thống hoặc sản phẩm mới và gặp khó khăn khi nói rõ nhu cầu thực sự của họ. Nhà phân tích nghiệp vụ phải sử dụng các kỹ thuật khơi gợi phù hợp để đạt được thành công nhu cầu của người dùng.

Sự cần thiết của một nhà phân tích kinh doanh

Việc gợi ra các yêu cầu không thể được thực hiện một cách thuận tiện bằng cách yêu cầu người dùng nói cho các nhà phát triển biết họ muốn gì. Trong nhiều trường hợp, người dùng không biết phần mềm được tạo ra như thế nào và không thể mô tả nhu cầu của họ theo cách mà các nhà phát triển có thể làm việc được.

Mặt khác, các nhà phát triển thường không quen với các vấn đề thực tế mà người dùng đang gặp phải nên họ dễ hiểu sai những gì người dùng đang nói. Đây là lý do tại sao vai trò của nhà phân tích kinh doanh là thu hẹp khoảng cách giữa những người dùng doanh nghiệp với nhóm dự án là rất cần thiết.

Những thách thức với việc khơi gợi yêu cầu

Những thách thức khác mà nhà phân tích kinh doanh có thể gặp phải trong quá trình khơi gợi bao gồm:

  • Các yêu cầu xung đột từ các bên liên quan khác nhau
  • Yêu cầu bất thành văn hoặc giả định
  • Khó tiếp cận với các bên liên quan phù hợp
  • Các bên liên quan không sẵn sàng thay đổi hoặc giúp thiết kế một sản phẩm mới.
  • Không đủ thời gian phân bổ để gặp gỡ tất cả các bên liên quan quan trọng.

Chìa khóa để vượt qua những thách thức này khi bạn đưa ra các yêu cầu là liên tục thúc đẩy người dùng, nhà phát triển và khách hàng của bạn giao tiếp và hợp tác với nhau. Bạn có thể làm điều này bằng cách chọn các kỹ thuật khơi gợi phù hợp.


Quỳnh Liên