Nhược điểm của dịch vụ Social Bookmarking

18

Dịch vụ đánh dấu trang xã hội đã giúp người xem trực tuyến dễ dàng tìm kiếm các trang web và trang web yêu thích của họ. Trước khi công nghệ này được giới thiệu, mọi người sẽ dành hàng giờ đồng hồ để tìm kiếm chúng để cuối cùng có được trang web mong muốn. Đánh dấu trang đã giúp mọi người dễ nhớ các trang và trang web nhất định. Tất cả những gì họ phải làm là đánh dấu trang web khi lướt web. Cũng có thể chia sẻ các trang và trang được đánh dấu trang với những người xem trực tuyến khác một cách dễ dàng.

Để đánh dấu trang và trang web, cần có dịch vụ đánh dấu trang xã hội. Có hàng trăm trang web đánh dấu trang xã hội cung cấp loại dịch vụ như vậy. Tất cả những gì được yêu cầu là người dùng tự đăng ký để có thể thêm dấu trang yêu thích vào tài khoản của họ. Từ khóa thường được sử dụng để sắp xếp các trang và trang được đánh dấu trang. Điều này giúp người xem trực tuyến dễ dàng tìm kiếm các chủ đề hoặc từ khóa nhất định đã được đánh dấu.

Dịch vụ đánh dấu trang xã hội còn được gọi là dịch vụ gửi thư mục. Đánh dấu trang xã hội cho phép người dùng đã đăng ký trong các trang web đánh dấu trang tìm kiếm các trang web, xác định hoặc thậm chí khám phá những tài nguyên đó thuộc một danh mục nhất định, những tài nguyên mà họ đã tạo ra lợi thế khi sử dụng các dịch vụ đó là người dùng có thể thu được rất nhiều từ các trang được đánh dấu. Họ có thể cung cấp một cái gì đó mới tùy thuộc vào những gì người dùng thích.

Dịch vụ đánh dấu trang xã hội cũng giúp người dùng xác định những trang web hợp thời trang và hữu ích hay không. Họ biết điều này thông qua một quyết định dựa trên cộng đồng. Nó có vẻ phức tạp nhưng thủ tục khá dễ dàng. Nó hoạt động theo cách mà người dùng có thể chia sẻ dấu trang với cộng đồng lớn. Sau đó, cộng đồng được giao nhiệm vụ đưa ra quyết định hợp tác về việc dấu trang có thú vị, có lợi hay không. Điều này giúp người dùng loại bỏ các trang web và trang không liên quan trên web, do đó giúp việc tìm kiếm của họ dễ dàng và nhanh hơn.

Dịch vụ gửi thư mục có một số lợi thế và bất lợi. Một vấn đề lớn là không có quy trình chuẩn để điều chỉnh việc hình thành các cụm từ khóa. Điều này có thể gây ra nhiều vấn đề vì hệ thống thẻ phụ thuộc vào con người chứ không phải máy móc. Một vài năm trước, có một số chương trình phần mềm được sử dụng cho hệ thống dựa trên thẻ. Tuy nhiên, điều này sau đó đã thay đổi khi mọi người nhận ra rằng con người có thể làm việc hiệu quả hơn các chương trình phần mềm.

Mọi người là những người sắp xếp các dấu trang này và do đó tạo ra một cách không nhất quán. Nói cách khác, con người tạo các thẻ này bằng mã của riêng họ, dẫn đến nhầm lẫn khi tìm kiếm dấu trang trên trang web. Một vấn đề khác với dịch vụ đánh dấu trang xã hội là cấu trúc thẻ thiếu các tiêu chuẩn rõ ràng về cách viết hoa, số ít và số nhiều, v.v. những vấn đề như vậy khiến cho việc đánh dấu trang dễ bị nhầm lẫn. Điều này có thể do cách viết sai từ, sử dụng từ khóa có nhiều hơn một nghĩa, sử dụng từ có từ đồng nghĩa có thể bị nhầm lẫn với từ trái nghĩa. Những người khác đã sử dụng các thẻ cực kỳ cá nhân hóa mà hầu hết người dùng sẽ không nhận ra. May mắn thay, những sự cố này thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn vì dịch vụ gửi thư mục ngày càng trở nên phức tạp hơn mỗi ngày.

black t shirt
Có thể bạn muốn xem thêm : lưới bảo vệ ban công

write by Godiva