Phần mềm thanh toán y tế cung cấp quyền truy cập dễ dàng vào Sách mã CPT 2005

16

Nhiều cơ sở dữ liệu, nhiều máy chủ, superbills, đồng bộ hóa, nhiều lần đăng nhập, báo cáo, sao lưu, máy trạm. Thành thật mà nói, có đủ thứ để lo lắng về việc quản lý các văn phòng y tế. Trên hết, có nhiều mã để ghi nhớ và tham khảo?

Các dịch vụ phần mềm thanh toán y tế đã được phát triển để hợp lý hóa quy trình thanh toán y tế, không chỉ đơn giản bằng cách cho phép các thực hành kết nối với nhiều địa điểm và cơ sở dữ liệu ở một nơi (bản thân nó đã là một kỳ công), mà còn bằng cách tạo quyền truy cập đơn giản vào các mã quan trọng mà hóa đơn y tế phải tuân thủ. Sách mã CPT 2005, mã CPT được cập nhật, mã ICD.9 và tất cả các mã khác đều có thể truy cập được ở cùng một vị trí với phần còn lại của thông tin thanh toán và chúng được cập nhật tự động từ năm này sang năm khác.

Khi Tổng thống George W. Bush đến thăm vùng Trung Tây trong chiến dịch tái tranh cử của mình, ông đã nói chuyện với các bác sĩ ở một số địa điểm và đề cập đến “thuốc phòng ngừa”. Quản lý hồ sơ hiệu quả và tuân thủ các quy tắc đã trở thành một loại thuốc phòng ngừa, bảo vệ cả khách hàng hoặc bệnh nhân và phòng khám. Truy cập mã trên phần mềm thanh toán y tế đơn giản không chỉ giúp đảm bảo văn phòng y tế hoạt động hiệu quả mà còn đảm bảo quy trình thanh toán an toàn.

Sự phát triển trong phần mềm thanh toán y tế đã mang lại lợi ích to lớn cho lĩnh vực y tế. Cơ sở dữ liệu cho phép doanh nghiệp quản lý điện tử hóa đơn và thông tin lịch sử y tế. Công nghệ cũng tạo ra một cơ sở hạ tầng CNTT để quản lý thông tin.

Những phát triển gần đây hơn bao gồm các máy chủ tuân thủ HIPAA và loại bỏ cơ sở hạ tầng CNTT đắt tiền. Phần mềm thanh toán y tế cũng đã phát triển tính năng đặt lịch hẹn được mã hóa màu, lời nhắc tự động và tạo hóa đơn.

Các phát triển tiếp tục bao gồm quản lý ghi chú SOAP và phiên âm. Phần mềm thanh toán y tế hiện có thể quản lý mọi thứ tại một địa điểm, thậm chí cả thông tin từ nhiều văn phòng và máy chủ. Cũng đã có sự gia tăng bảo mật trên các máy chủ và trên các bản sao lưu.

Đứng đầu sự phát triển của phần mềm thanh toán y tế là quyền truy cập vào các mã được cập nhật theo thời gian thực, bao gồm CPT, HIPAA, HCFA 1500 và ICD.9. Khi các công ty y tế tiếp tục phát triển, việc áp dụng một phần mềm thanh toán y tế tương thích nên được xem xét hàng đầu. Y tế dự phòng bắt đầu bằng việc quản lý hồ sơ chính xác và hiệu quả cũng như tuân thủ quy tắc. Khi thực hành của bạn tìm kiếm thông qua phần mềm thanh toán y tế, điều quan trọng là phải xem xét những phát triển gần đây có sẵn trong phần mềm thanh toán y tế.

black t shirt
Có thể bạn muốn xem thêm : lưới an toàn

write by Elfreda