Phần Mềm Viết Tiểu Thuyết Giúp Bạn Hợp Lý

10

Phần mềm viết tiểu thuyết hiện dễ dàng có sẵn trực tuyến với giá cả hợp lý. Nó có thể giúp bạn cải thiện những suy nghĩ sáng tạo của bạn. Bạn có thể yêu cầu phần mềm viết tiểu thuyết gợi ý tên cho nhân vật mà bạn đang hoàn thiện suy nghĩ của mình. Nói với phần mềm của bạn về các đặc điểm của nhân vật của bạn và nó sẽ tạo ra một số tùy chọn cho bạn. Bằng cách ghi nhớ những gợi ý này và vận dụng khả năng sáng tạo của trí óc, bạn có thể chọn hoặc tạo một cái tên mong muốn cho nhân vật của mình.

Một khía cạnh khác của phần mềm viết tiểu thuyết là xử lý văn bản. Điều này giúp bạn theo hai cách khác nhau. Đầu tiên là trợ giúp viết nhanh và không quan tâm đến lỗi chính tả vì nó sẽ đề cập đến tất cả các lỗi và đề xuất các phương án sửa. Thứ hai là nó sẽ giúp bạn tránh những lỗi cấu trúc câu. Nó sẽ gợi ý cho bạn những câu thay thế mô tả đúng nhất ý nghĩa mục tiêu của bạn. Phần mềm cũng sẽ giúp bạn tránh những sai lầm kỹ thuật. Mỗi nhân vật trong tiểu thuyết của bạn sẽ được bạn xác định trong hộp thoại riêng biệt và bất cứ khi nào bạn mắc lỗi kỹ thuật về vai trò của nhân vật, phần mềm sẽ nhắc bạn sửa. Tùy chọn tạo bản đồ tiểu thuyết của bạn cũng là một tính năng nổi bật của phần mềm viết tiểu thuyết. Bạn có thể quyết định và chỉ đạo phần mềm này về tất cả các phân đoạn hoặc phần phụ trong câu chuyện của mình. Bất cứ lúc nào trong khi viết, bạn sẽ không bị mất dấu. Phần mềm luôn theo dõi các bài viết của bạn và cũng giúp tránh các tuyên bố mâu thuẫn.

Phần mềm viết tiểu thuyết được thiết kế phù hợp với nhu cầu của nhà văn. Thường không có sự phức tạp nào được tìm thấy trong phần mềm như vậy. Bạn sẽ không gặp khó khăn gì trong quá trình cài đặt cũng như sử dụng phần mềm. Mẹo được tạo tự động trong quá trình sử dụng phần mềm. Bạn sẽ không bắt buộc phải chuyển cho anh ta mệnh lệnh thay vào đó nó sẽ yêu cầu bạn thực hiện quản lý thời gian thích hợp theo thời gian. Gợi ý sẽ được cung cấp cho bạn dưới dạng các hộp mẹo nhỏ. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các mẹo này theo nhu cầu và tâm trí của mình.


Thúy Huyền