Phim lập trình viên đáng yêu

Lúc em ngụy hiểm nhất, anh lại đang bên cô ta.