Phương pháp cơ bản của dịch vụ phát triển phần mềm

9

Phát triển phần mềm là một quy trình kỹ thuật phức tạp trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong toàn bộ quy trình phát triển. Khái niệm này được gọi là vòng đời phát triển phần mềm (S/W) (SDLC) và bao gồm các giai đoạn phát triển (S/W) khác nhau. Để cung cấp thành công các dịch vụ phát triển phần mềm, các tổ chức nên xác định một phương pháp phát triển phù hợp với các yêu cầu của dự án. Các dự án khác nhau có thể yêu cầu các phương pháp khác nhau do đó các nhà cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm phải đánh giá các yêu cầu của dự án trước và sau đó xây dựng chiến lược cho vòng đời phát triển phần mềm.

Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm đều có một phương pháp xác định trước được triển khai trong khi phát triển phần mềm. Quy trình được sửa đổi một chút theo yêu cầu của dự án nhưng bản chất của quy trình phát triển dự án vẫn giữ nguyên. Các giai đoạn cơ bản của phát triển phần mềm như được đề cập dưới đây:

Đặc tả yêu cầu: Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong khi phát triển phần mềm phải là thu thập các yêu cầu của dự án. Các tổ chức phải bắt đầu với việc phân tích tính khả thi và các yêu cầu của dự án. Một số câu hỏi phải được làm rõ trong giai đoạn này là:

Kỳ vọng của khách hàng về dự án là gì?

Người dùng muốn gì ở phần mềm?

Dự án có khả thi về mặt kỹ thuật hay không?

Các câu hỏi trên, cùng với nhiều câu hỏi khác, phải được trả lời và chứng minh hợp lý trước khi các nhà cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm tiến xa hơn.

Thiết kế: Giai đoạn này liên quan đến việc phát triển một kế hoạch chi tiêu để phát triển dự án với tất cả các chi tiết nhỏ đi kèm. Các yêu cầu của dự án được đánh giá và một chiến lược thực hiện để đạt được các yêu cầu này dưới dạng phần mềm được xây dựng. Giai đoạn thiết kế được chia thành hai loại tức là thiết kế hệ thống và thiết kế thành phần. Thiết kế hệ thống là thiết kế của toàn bộ phần mềm trong đó các câu hỏi như cách các thành phần riêng lẻ sẽ tương tác với nhau được trả lời. Giai đoạn thiết kế thành phần, như tên cho thấy, liên quan đến việc lập kế hoạch cho từng thành phần riêng lẻ.

Thực hiện: Các thành phần thực sự được tạo ra trong giai đoạn thực hiện. Bố cục thiết kế được tạo trong giai đoạn trước được triển khai và chuyển đổi thành ngôn ngữ máy mà máy tính có thể hiểu và phản hồi. Các ngôn ngữ lập trình như C, C++, C#, Asp.Net, PHP, v.v. được sử dụng theo yêu cầu của dự án để đạt được kết quả tốt nhất có thể. Mã nguồn và cơ sở dữ liệu được tạo trong giai đoạn triển khai. Thiết kế chính xác và hiệu quả của phần mềm là điều cần thiết để triển khai thành công phần mềm.

Thử nghiệm: Giai đoạn thử nghiệm thường bắt đầu sau khi các thành phần được tạo nhưng trong một số trường hợp, nhà cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm có thể bắt đầu thử nghiệm cùng với giai đoạn triển khai. Phương pháp này có thể đòi hỏi nhiều nỗ lực và thời gian hơn một chút nhưng giải pháp cuối cùng không có bất kỳ sự khác biệt hoặc lỗi nào khi chúng được phát hiện và loại bỏ ngay khi một thành phần được phát triển.

Cài đặt: Các thành phần của phần mềm được kết hợp với nhau và phần mềm hoàn chỉnh được cài đặt và thực thi trên hệ thống máy tính. Nếu tất cả các giai đoạn trước đã được thực hiện thành thạo thì sẽ không có vấn đề gì trong giai đoạn cài đặt. Một lần nữa nên kiểm tra kỹ lưỡng sau khi cài đặt phần mềm để đảm bảo rằng giải pháp cuối cùng hoạt động như mong muốn.

Bảo trì: Người ta nhận thấy rằng hầu hết mọi phần mềm đều trải qua các thay đổi và sửa đổi sau khi hoàn thành. Điều này có thể là do một số yêu cầu mới, tính năng bị bỏ qua hoặc thay đổi trong chiến lược kinh doanh. Điều này đòi hỏi phải đánh giá và bảo trì liên tục phần mềm.

Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm (S/W) đều tuân theo phương pháp phát triển được mô tả ở trên để tạo phần mềm. Đây là phương pháp cơ bản của các dịch vụ phát triển S/W. Sau khi phần mềm được hoàn thiện và chuyển giao thành công, nhiệm vụ của nhà cung cấp dịch vụ vẫn chưa kết thúc. Một công ty phát triển S/W chuyên nghiệp sẽ cung cấp các dịch vụ bảo trì để đảm bảo một giải pháp hoạt động trơn tru và hiệu quả cho khách hàng của họ.


Quang Danh