Quản lý đấu thầu và đấu thầu trong phần mềm quản lý xây dựng

16

Lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng rất rộng lớn và đa dạng, nhưng đồng thời cũng rất cạnh tranh về bản chất. Các công ty xây dựng, cả lớn và nhỏ, cạnh tranh nhau để giành được một số dự án theo một lịch trình thời gian khắt khe. Trong những trường hợp như vậy, tốc độ và độ chính xác của việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu sẽ quyết định ai là người bỏ túi dự án và ai là người thua cuộc. Cho đến gần đây, các công ty xây dựng đã sử dụng Microsoft Excel để ước tính số lượng, phân tích tỷ lệ và chuẩn bị đấu thầu. Gần đây, nhiều công ty xây dựng đã chuyển sang Phần mềm quản lý xây dựng để đấu thầu và chuẩn bị đấu thầu nhanh chóng và đạt kết quả tốt hơn.

Dưới đây được đề cập là một số lý do quan trọng khiến Phần mềm quản lý xây dựng tốt hơn bảng tính:

• Chuẩn bị đấu thầu là một quá trình tẻ nhạt đòi hỏi sự tham gia tích cực của các kỹ sư, giám đốc điều hành, quản lý dự án, người lập dự toán xây dựng và nhiều nhân viên khác. Các công ty xây dựng không thể cho phép nhân viên của mình dành thời gian và nguồn lực quý báu cho việc chuẩn bị đấu thầu trong khi có những vấn đề cấp bách khác cần giải quyết.

• Có nhiều yếu tố cần tính đến khi chuẩn bị đấu thầu tốt. Điều này bao gồm các quy định của địa phương, luật tiểu bang, thuế suất và các yếu tố khác. Chuẩn bị đấu thầu bằng cách sử dụng bảng tính có thể dẫn đến nhiều lỗi, điều này rõ ràng có thể tránh được khi sử dụng Phần mềm quản lý xây dựng.

• Tốt nhất nên sử dụng Phần mềm quản lý xây dựng để chuẩn bị đấu thầu vì nó cải thiện hiệu quả, cắt giảm chi phí và giảm thời gian chuẩn bị đấu thầu. Một phần mềm ước tính chi phí tốt sẽ giảm bớt gánh nặng cho nhân viên và giúp họ làm việc hiệu quả hơn trong các lĩnh vực quan trọng khác của quản lý dự án. Phần mềm ước tính cũng sẽ loại bỏ việc xử lý nhiều thông tin và tự động hóa các chức năng quan trọng khác nhau như tạo hồ sơ dự thầu.

Một mô-đun đấu thầu tốt nên chứa các tính năng cần thiết sau:

• Phần mềm sẽ có thể duy trì khối lượng dữ liệu khổng lồ và tỷ lệ liên quan đến nhà cung cấp, nhà thầu phụ và các nhà cung cấp khác.

• Phần mềm nên tích hợp sẵn chương trình nâng cao để ước lượng chi phí chính xác và ước lượng chất lượng. Quá trình ước tính chi phí phụ thuộc vào các cân nhắc khác nhau như bản chất của dự án, vị trí, quy mô của dự án và quản lý. Mục tiêu chính của chủ sở hữu là hoàn thành dự án với chi phí thấp nhất có thể, vì vậy mô-đun đấu thầu phải có thuật toán ước tính chi phí nâng cao sẽ đưa ra ước tính chính xác nhất và tốt nhất về chi phí dự án.

• Mô-đun đấu thầu nên có một điều khoản để phân tích tỷ lệ, sửa đổi tỷ lệ và cũng để so sánh chi phí. Mô-đun đấu thầu phải được thiết kế sao cho người dùng không gặp vấn đề gì trong việc tính giá cho máy móc, vật liệu và các chi phí chung khác có liên quan. Như đã đề cập ở trên, nó sẽ tạo điều kiện dễ dàng sửa đổi tỷ lệ lao động, máy móc và nguyên vật liệu.

• Mô-đun phải cung cấp các tùy chọn để cập nhật VAT, thuế và các thông số kỹ thuật khác. Người dùng phải có khả năng đánh giá hiệu suất của các nhà cung cấp, nhà thầu phụ và nhà cung cấp. Phần mềm cũng phải cung cấp các công cụ cho nhiều thế hệ đấu thầu.

• Cùng với tất cả các tính năng nêu trên, một phân hệ đấu thầu tốt phải tích hợp nhuần nhuyễn với các phân hệ khác của Phần mềm quản lý xây dựng.

black t shirt
Có thể bạn muốn xem thêm : lưới an toàn cửa sổ

write by Tadhg