Reg Cleaner – Công cụ sửa chữa Registry

11

Máy tính của bạn cần duy trì cơ sở dữ liệu sổ đăng ký Windows lành mạnh để tránh làm chậm hoặc giảm hiệu suất khi thời gian trôi qua, cần có một phần mềm nhỏ gọi là dọn dẹp sổ đăng ký hoặc dọn dẹp sổ đăng ký. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về lịch sử dọn dẹp reg, cách chọn phần mềm thích hợp cho Windows của bạn và cách sử dụng phần mềm đó để khắc phục sự cố máy tính của bạn.

Microsoft lần đầu tiên giới thiệu Reg Cleaner trong Windows 98 và kể từ đó, nhiều trình dọn dẹp reg chuyên nghiệp đã được tạo ra để cung cấp khả năng phát hiện nhanh hơn và dọn dẹp tốt hơn. Tại sao bạn cần dọn dẹp registry? Microsoft lần đầu tiên giới thiệu sổ đăng ký Windows để thay thế tệp ini (Một loại tệp cấu hình phần mềm), cung cấp khả năng quản lý tốt hơn cho lập trình viên phần mềm nhưng đánh đổi hiệu suất khi cơ sở dữ liệu đăng ký phát triển quá lớn!

Hiện tại có 2 loại trình dọn dẹp reg, phần mềm miễn phí và thương mại. Cả hai đều phục vụ mục đích của họ và không thể thay thế lẫn nhau!

Bạn có thể tải xuống và cài đặt bao nhiêu trình dọn dẹp reg mà bạn thích, phần mềm miễn phí dọn dẹp reg rất thuận tiện để cài đặt (vì chúng miễn phí!) nhưng khó sử dụng vì cần có sự can thiệp của con người. Bạn cũng cần sao lưu sổ đăng ký theo cách thủ công trước khi sử dụng chúng.

Mặt khác, trình dọn dẹp reg thương mại cung cấp tỷ lệ phát hiện lỗi tốt hơn, sử dụng an toàn hơn và bạn có thể được chuyên gia hỗ trợ tốt hơn. Một số trình dọn dẹp thương mại thậm chí còn cung cấp các công cụ điều chỉnh nâng cao để tăng tốc Windows của bạn.

Tôi khuyên bạn nên sử dụng một vài trình dọn dẹp sổ đăng ký miễn phí để có kết quả tốt nhất, nếu bạn muốn dọn dẹp hiệu quả hơn, hãy sử dụng một hoặc hai trình dọn dẹp sổ đăng ký thương mại sẽ phù hợp. Để sử dụng tính năng lịch trình trong trình dọn dẹp reg thương mại để tự động quét và sửa chữa sổ đăng ký của bạn.

(C) Bản quyền 2008 Kok Choon – Vui lòng in lại toàn bộ bài viết này miễn là có tất cả các liên kết và hộp tài nguyên tác giả.


Hồng Ngọc