Sở hữu trí tuệ là gì và 3 vấn đề chính về nó

17

Sở hữu trí tuệ bao gồm bằng sáng chế, bản quyền, thương hiệu, quyền thiết kế và kiểu dáng đã đăng ký. Một số quyền sở hữu trí tuệ (chẳng hạn như Bằng sáng chế, Nhãn hiệu Thương mại và Kiểu dáng đã Đăng ký) cần một quy trình đăng ký chính thức của chủ sở hữu với Văn phòng Sở hữu Trí tuệ, để có được quyền bảo hộ và độc quyền cho chủ sở hữu. Những thứ khác, chẳng hạn như bản quyền và quyền thiết kế, tự động phát sinh khi tạo, nhưng không bảo vệ khỏi sự sáng tạo độc lập của bên thứ ba – chỉ bảo vệ khỏi việc sao chép.

Tất nhiên, quyền sở hữu trí tuệ, chỉ bảo vệ sự thể hiện ý tưởng chứ không phải bản thân ý tưởng, ở giai đoạn đầu tiên, điều quan trọng là phải đưa ra các quy định bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng các cuộc thảo luận giữa các bên khác nhau ngay từ đầu, được bảo vệ và không được tiết lộ.

Các quyền sở hữu trí tuệ khác nhau về thời hạn và thủ tục, nhưng tác dụng là để đảm bảo rằng chủ sở hữu có độc quyền sử dụng và quyết định cách thức các quyền đó được sử dụng và khai thác, đồng thời ngăn chặn bất kỳ bên nào khác sử dụng các quyền tương tự.

Bằng sáng chế bảo vệ một phát minh mới, mới lạ và có ứng dụng công nghiệp. Đổi lại, điều này cho phép chủ sở hữu bằng sáng chế sử dụng sáng chế để hợp lý hóa các quy trình kinh doanh, đạt được lợi thế cạnh tranh hoặc tăng doanh thu bằng cách cấp phép hoặc bán bằng sáng chế cho bên thứ ba.

Bản quyền bảo vệ các tác phẩm văn học gốc (ví dụ: sách hướng dẫn, chương trình máy tính) tác phẩm kịch, âm nhạc hoặc tác phẩm nghệ thuật (chẳng hạn như logo, bản đồ, bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ, ảnh, tác phẩm kiến ​​trúc). Chủ sở hữu bản quyền là tác giả đầu tiên của tác phẩm có bản quyền. Vì vậy, nếu bạn thuê chuyên gia tư vấn hoặc nhà thầu phụ viết báo cáo hoặc thực hiện khảo sát hoặc sản xuất trang web của bạn hoặc một phần mềm thì bên đó sở hữu bản quyền, ngay cả khi bạn đã trả tiền cho nó. Tuy nhiên, bản quyền không bảo vệ các ý tưởng.

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của thương nhân này với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác. Một dấu hiệu bao gồm các từ, logo, hình ảnh hoặc sự kết hợp của những thứ này. Dấu hiệu được đăng ký phải có khả năng phân biệt, không lừa đảo và không trùng hoặc tương tự với bất kỳ dấu hiệu nào trước đó của hàng hóa hoặc dịch vụ giống hoặc tương tự. Hãy nhớ rằng, đăng ký đơn giản công ty của bạn với Companies House, không đảm bảo bạn được bảo hộ nhãn hiệu. Ngoài ra, nếu bạn có một trang web, bạn có thể cân nhắc đăng ký nhãn hiệu thương mại dưới dạng tên miền và ngược lại.

Kiểu dáng đã đăng ký là quyền độc quyền đối với hình thức bên ngoài của toàn bộ hoặc một phần sản phẩm, có được từ các đặc điểm của đường nét, đường viền, màu sắc, hình dạng, kết cấu, vật liệu của sản phẩm hoặc trang trí của sản phẩm. Thiết kế phải mới và có cá tính riêng.

Mặt khác, Quyền thiết kế áp dụng cho các thiết kế gốc, không phổ biến về hình dạng hoặc cấu hình của sản phẩm. Không cần đăng ký và ngăn chặn các bên thứ ba về bản quyền mà không có sự cho phép của chủ sở hữu.

Doanh nghiệp phải luôn nhận thức được tài sản trí tuệ được tạo ra khi nào và như thế nào để thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ và khai thác tài sản đó. Điều này có nghĩa là các hợp đồng lao động cần phải có các điều khoản đầy đủ, liên quan đến việc tạo ra tài sản trí tuệ và các công việc được ủy thác cần được bảo vệ bằng các hợp đồng phù hợp, trong đó trao quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp ủy thác công việc.

Nhưng một khi doanh nghiệp đã xác định được tài sản trí tuệ của mình, doanh nghiệp cần làm gì tiếp theo?

1. Doanh nghiệp phải quản lý danh mục tài sản trí tuệ của mình

• Sở hữu trí tuệ, như chúng ta đã thấy, bao gồm nhiều quyền khác nhau và có thể tốn kém để duy trì và bảo vệ. Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, điều quan trọng là phải xem xét lại chiến lược củng cố danh mục tài sản trí tuệ, để tối đa hóa giá trị và tiết kiệm chi phí.

• Doanh nghiệp phải tiến hành xem xét và quyết định xem có cần thiết phải duy trì tất cả các đăng ký bằng sáng chế, nhãn hiệu, tên miền và thiết kế đã đăng ký hay không và xem xét khả năng từ bỏ bất kỳ đăng ký nào phụ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp hoặc không hiệu quả chi phí để duy trì.

• Ngay cả khi một số tài sản sở hữu trí tuệ có thể không có giá trị trực tiếp đối với doanh nghiệp, chúng vẫn có thể được cấp phép hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba với một khoản phí đáng kể.

2. Nắm bắt và tối đa hóa giá trị

• Bí quyết, ý tưởng và thông tin bí mật của một doanh nghiệp là tài sản quý giá, thường được tạo ra với chi phí đáng kể cho doanh nghiệp. Thiết lập và thực thi các chính sách hiệu quả để nắm bắt và lưu giữ các ý tưởng đổi mới, bí mật thương mại và phát minh thường có thể dẫn đến nâng cao giá trị kinh doanh và lợi ích thương mại trực tiếp, đặc biệt quan trọng trong một môi trường khó khăn hơn về tài chính.

• Cũng có thể nộp bằng sáng chế, tăng thêm giá trị hữu hình.

• Điều quan trọng là phải duy trì khuôn khổ hợp đồng và chính sách, để bảo vệ chống việc lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ của các nhân viên, đặc biệt là nhân viên sắp nghỉ việc, những người có thể có quyền truy cập vào mã phần mềm, danh sách khách hàng hoặc tài liệu nghiên cứu và phát triển.

3. Theo dõi hành vi vi phạm và thực thi các quyền của bạn

• Việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc việc sử dụng trái phép khác có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị của chúng và doanh nghiệp. Điều quan trọng là phải xem xét các hệ thống hiện có, để giám sát vi phạm (ví dụ: dịch vụ theo dõi nhãn hiệu) và xem xét chiến lược thực hiện hành động chống lại những người vi phạm.

• Thực hiện các bước chủ động để thực thi quyền sở hữu trí tuệ của bạn, cũng có thể tạo cơ hội để khôi phục doanh thu cấp phép bị mất thông qua giải quyết bồi thường hoặc bồi thường thiệt hại. Ngược lại, việc không hành động để ngăn chặn và giải quyết hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể dẫn đến mất phí giấy phép và tiền bản quyền.

• Tương tự như vậy, nhận thức được tài sản sở hữu trí tuệ của đối thủ cạnh tranh và thực hiện các chính sách thông quan cho các sản phẩm hoặc dịch vụ mới sẽ giúp tránh các khiếu nại vi phạm không mong muốn và tốn kém.

Bài viết này chỉ dành cho các mục đích và hướng dẫn chung và không cấu thành tư vấn pháp lý hoặc chuyên môn.


Nam Sơn