Sự phát triển nghề nghiệp của một nhà văn kỹ thuật

14

Mô hình phát triển của một nhà văn kỹ thuật không được tiêu chuẩn hóa và nó phụ thuộc rất nhiều vào từng cá nhân chuyên nghiệp và công ty. Họ có những cơ hội sáng sủa để thăng tiến trong công ty một cách triệt để, có thể bắt đầu với một cộng sự hoặc chuyên gia tài liệu để trở thành một nhà văn kỹ thuật cấp cao và sau đó trở thành trưởng bộ phận tài liệu, lãnh đạo một nhóm các nhà văn công nghệ. Một hồ sơ tốt hơn có thể là người biên tập và người quản lý tài liệu. Điều này phần lớn phụ thuộc vào quy mô của tổ chức và khả năng của người viết công nghệ.

Các nhà văn công nghệ cuối cùng có thể có được chuyên môn trong một lĩnh vực kỹ thuật cụ thể và sau đó trở thành người đứng đầu trong phân tích chất lượng phần mềm hoặc phân tích kinh doanh.

Các nhà văn cấp cao trong một số bộ phận tài liệu phần mềm phần lớn được gọi là Người đóng góp cá nhân hoặc IC. Trong tài liệu API/phần mềm, IC thường làm việc với một nhóm các nhà phát triển hoặc người thử nghiệm làm việc trên nhiều vị trí địa lý. Trong quá trình phát triển phần mềm như vậy trong các tổ chức nghiên cứu phần mềm, IC đóng một vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp tài liệu API/Phần mềm.

Trách nhiệm của người viết kỹ thuật

Người viết kỹ thuật là người duy trì, viết, tạo thiết kế và thỉnh thoảng cập nhật tài liệu kỹ thuật có thể ở nhiều dạng khác nhau như sách trắng, sổ tay hệ thống, hướng dẫn sử dụng, trợ giúp trực tuyến, thông số kỹ thuật thiết kế và các tài liệu khác.

Nhiều chuyên gia khác nhau như Kỹ sư, nhà khoa học cũng có thể tham gia vào việc viết kỹ thuật, công việc này cuối cùng được giao cho người viết kỹ thuật có trình độ, người này sau đó sẽ chuyển đổi bản thảo thành một tài liệu được viết và định dạng tốt. Người viết kỹ thuật có trách nhiệm trình bày rõ ràng các nội dung khác nhau được viết trong tài liệu bằng ngôn ngữ mà người dùng có thể hiểu và đánh giá cao.

Có rất nhiều tài liệu kỹ thuật ở dạng thô và được giao cho người viết kỹ thuật để đọc và chỉnh sửa. Vì vậy, quyền sở hữu duy nhất về tính hiệu quả của tài liệu kỹ thuật thuộc về người viết công nghệ, tuy nhiên, thông tin kỹ thuật và sự kiện phải được cung cấp theo cách chính xác. Một nhà văn công nghệ chuyên nghiệp được thuê để đọc lại, chỉnh sửa và định dạng.

Do đó, một nhà văn kỹ thuật cung cấp tài liệu cho khán giả kỹ thuật, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Có thể bạn muốn xem thêm : lưới an toàn ban công

Quốc Hòa