<php> the_title();</php>

Hướng Dẫn đại Hội Công đoàn Các Cấp

Ngày 08/9/2022, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 354/HD-CĐVC hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

nhiệm kỳ 2023 – 2028

Căn cứ Hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Viên chức Việt Nam hướng dẫn: Về thành lập tiểu ban nhân sự, Ban thường vụ (hoặc ban chấp hành ở những nơi không có ban thường vụ) công đoàn các cấp quyết định thành lập tiểu ban nhân sự đại hội từ 3-7 đồng chí (bảo đảm không quá 50% số lượng ủy viên ban thường vụ đương nhiệm) gồm: Đồng chí chủ tịch trực tiếp làm trưởng tiểu ban, các phó chủ tịch, đồng chí phụ trách về công tác tổ chức cán bộ (hoặc cán bộ làm công tác tổ chức), chủ nhiệm ủy ban kiểm tra (nếu có) và một số ủy viên ban thường vụ làm thành viên.

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Lọc Nước Panasonic Tk As44

Tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ giúp ban thường vụ hoặc ban chấp hành đương nhiệm xây dựng Đề án nhân sự và kế hoạch triển khai việc giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2023-2028; đề án nhân sự tham gia đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên và kế hoạch phân bổ đại biểu dự đại hội cấp mình nhiệm kỳ 2023-2028; tham mưu với ban thường vụ, ban chấp hành về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nguyên tắc, quy chế và kế hoạch làm việc của tiểu ban nhân sự; xây dựng kế hoạch làm việc với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị nhân sự.

Về xây dựng đề án nhân sự ban chấp hành, ủy ban kiểm tra khóa mới, quy trình và kế hoạch giới thiệu nhân sự, Công đoàn Viên chức Việt Nam lưu ý các công việc. Cụ thể: Tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2018-2023; Quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng và các quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn; Xây dựng đề án nhân sự trên cơ sở nguồn cán bộ (tái cử và quy hoạch); Xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra đối với từng địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng theo phương châm: Phải coi trọng chất lượng, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, đủ năng lực đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và không nhất thiết tất cả các đơn vị trực thuộc phải có người tham gia ban chấp hành.

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Cách Chơi Cờ đam

Việc xây dựng đề án nhân sự cần phải được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể ban chấp hành, ban thường vụ. Chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin giả, xấu, bịa đặt, xuyên tạc trên Internet, mạng xã hội… liên quan đến nhân sự và công tác chuẩn bị nhân sự.

Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức Việt Nam lưu ý một số nội dung, yêu cầu về công tác nhân sự gồm:

Một là, việc lựa chọn giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp phải quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ.

Hai là, ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn được bầu theo quy định, đáp ứng yêu cầu về trí tuệ, năng lực, bản lĩnh, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động.

Ba là, xây dựng ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn phải lấy chất lượng, tiêu chuẩn là chính; có số lượng và cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính đại diện và sự chỉ đạo toàn diện ở các cấp, các địa bàn và hoạt động công đoàn.

Tham Khảo Thêm:  Hướng Dẫn Tập Thái Cực Quyền Bằng Hình ảnh

Bốn là, cơ cấu ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra công đoàn cần kết hợp hài hòa giữa 3 độ tuổi trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn. Những nơi cần cơ cấu ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra nhưng không lựa chọn được người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì kiên quyết không giới thiệu.

Năm là, việc giới thiệu nhân sự phải bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định của Đảng và các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Yến Phương

Related Posts

Hướng Dẫn Cài đặt Iptv

Hướng Dẫn Cài đặt Iptv

Ứng dụng IPTV dùng để xem các kênh truyền hình thông qua các list kênh TV được tổng hợp bởi Hieuhien.vnCó thể bạn quan tâm Hướng Dẫn…

Hướng Dẫn đại Hội Chi Bộ Mới Nhất

Hướng Dẫn đại Hội Chi Bộ Mới Nhất

HƯỚNG DẪN Có thể bạn quan tâm Hướng Dẫn Crack Autocad 2008 Hướng Dẫn Sử Dụng Địu Em Bé: An Toàn và Thoải Mái Cho Cả Mẹ…

Hướng Dẫn Chơi Mganga

Mganga thường bị game thủ Liên Quân “chê” là out meta của game. Tuy nhiên, ở các bậc rank cao thì Mganga lại trở nên vô cùng…

Hướng Dẫn Sử Dụng Kháng Sinh 2019

Viêm họng cấpCó thể bạn quan tâm Hướng Dẫn Trồng Nấm Rơm Trên Mùn Cưa Hướng Dẫn Viết Bài Báo Khoa Học Hướng Dẫn Trồng Sen Bát…

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Todoist

Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm Todoist

Video hướng dẫn sử dụng phần mềm todoist Vốn là kiểu người “nước đến chân mới nhảy”, thế nên “chạy” deadline, bị deadline “dí” không phải là…

Hướng Dẫn Viên Du Lịch đài Loan

Cho dù bạn là cú đêm luôn háo hức chờ đón khoảnh khắc chuyển giao từ cũ sang mới bằng cách đếm từng khoảnh khắc đồng hồ…