Tiểu Sử Lưu Học Nghĩa 刘学义 – Chàng Công Tử Nhà Giàu Tài Hoa, Sự Nghiệp Và Chuyện Tình Cảm Ít Ai Biết

Tiểu Sử Lưu Học Nghĩa 刘学义 – Chàng Công Tử Nhà Giàu Tài Hoa, Sự Nghiệp Và Chuyện Tình Cảm Ít Ai Biết

Lưu Học Nghĩa
Sinh 6/7/1990 (30 tuổi)
Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc
Trường lớp Học viện Hý kịch Trung ương
Nghề nghiệp Diễn viên
Năm hoạt động 2013–nay
Người đại diện Hoan Thụy thế kỷ
Lưu Học Nghĩa
Giản thể 刘学义Xem thêm phim Hộc Châu phu nhân (Phim mới nhất của dương mịch) :

tập 1 tập 2 tập 3 tập 4 tập 5 tập 6 tập 7 tập 8 tập 9 tập 10 tập 11 tập 12 tập 13 tập 14 tập 15 tập 16 tập 17 tập 18 tập 19 tập 20 tập 21 tập 22 tập 23 tập 24 tập 25 tập 26 tập 27 tập 28 tập 29 tập 30 tập 31 tập 32 tập 33 tập 34 tập 35 tập 36 tập 37 tập 38 tập 39 tập 40 tập 41 tập 42 tập 43 tập 44 tập 45 tập 46 tập 47 tập 48 tập 49 tập 50 tập 51 tập 52 tập 53 tập 54 tập 55