Triển vọng nghề nghiệp kiểm thử phần mềm trong tương lai

13

Người kiểm thử phần mềm là một chuyên gia liên quan đến CNTT có chức năng phát hiện ra các lỗi hoặc lỗ hổng không mong muốn trong các ứng dụng phần mềm đã hoàn thành trước khi phát hành ra công chúng. Những cá nhân này là những thành viên có giá trị trong nhóm có vai trò hỗ trợ nhóm phát triển phần mềm phát hiện ra các lỗi hoặc hành vi không mong muốn trong các chương trình hoặc ứng dụng.

Người kiểm tra có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho nhà phát triển bằng cách phát hiện sớm các lỗi của chương trình, do đó tránh được sự cần thiết phải phát hành các bản vá hoặc bản sửa lỗi. Và trong trường hợp xấu nhất, việc phát hiện sớm các lỗi nghiêm trọng sẽ ngăn nhu cầu xây dựng lại ứng dụng phần mềm từ mã bị lỗi trở lên.

Một số người thử nghiệm là nhà thầu bên thứ ba. Lý do cho điều này là để đảm bảo rằng tester hoàn toàn khách quan và thực hiện công việc của họ với khả năng tốt nhất của họ. Người kiểm thử phần mềm thực hiện các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa cũng như các bài kiểm tra tùy chỉnh thường không được các nhà thiết kế xem xét, nhưng điều đó hợp lý từ quan điểm của người dùng cuối.

Phần mềm không ngừng phát triển và do đó ngày càng trở nên phức tạp hơn. Các ngôn ngữ lập trình và lược đồ mã hóa phức tạp đến mức việc kiểm thử phần mềm ngày càng trở nên quan trọng hơn theo thời gian. Ngoài ra, ngành kiểm thử phần mềm là một phần của lĩnh vực CNTT nói chung, bản thân lĩnh vực này đang có tốc độ tăng trưởng việc làm rất lớn. Tăng trưởng việc làm từ năm 2008 đến 2018 cho kiểm thử phần mềm được dự đoán sẽ tăng với tốc độ cao hơn nhiều so với mức trung bình với mức tăng 38%. Rất ít lĩnh vực cung cấp nhiều nghề nghiệp với tiềm năng tuyệt vời như nghề nghiệp Công nghệ thông tin và đặc biệt là nghề nghiệp của người kiểm thử.

Lĩnh vực CNTT tương đối mới và mô tả công việc của người kiểm thử liên tục được cập nhật. Không cần bằng cấp đối với một số nghề kiểm thử phần mềm nhưng cần có những đặc điểm và kỹ năng nhất định. Người kiểm thử phần mềm hiểu ít nhất những ngôn ngữ phần mềm cơ bản nhất như C, C++ và java sẽ dễ dàng phát hiện ra lỗi và sai sót hơn. Kiến thức về ngôn ngữ lập trình phần mềm giúp hiểu phần nào của mã có thể bị lỗi. Người kiểm thử phần mềm cũng có thể có bằng đại học bốn năm về lập trình, thiết kế phần mềm hoặc kỹ thuật máy tính hoặc họ có thể được tuyển dụng để học hỏi công việc từ những ứng viên phù hợp.

Vai trò của tester trong một công ty là vai trò chủ động và đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tuyệt vời cũng như sự khéo léo. Người kiểm thử phần mềm phải có khả năng giao tiếp tốt cả bằng lời nói và bằng văn bản, và giao tiếp được với cả các chuyên gia trong lĩnh vực CNTT cũng như những người phụ trách tài trợ.

Có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cho người kiểm thử phần mềm. Với tư duy và tính cách đúng đắn, nghề nghiệp trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm có thể là một nghề nghiệp viên mãn. Cơ hội kiểm thử phần mềm tồn tại cho cả cá nhân có bằng cấp và cá nhân quyết tâm và quan tâm sẵn sàng học hỏi trong công việc và nghiên cứu để cải thiện các kỹ năng công việc có thể bán được của họ. Hầu hết các công ty đều biết rằng ngay cả với bằng Cử nhân CNTT, phần lớn các kỹ năng công việc thực sự của người kiểm thử phần mềm sẽ được học bằng cách làm.


Trọng Nhân